top of page

Nieuwe hemel en nieuwe aarde

 • Gods doel, zoals dat zich sinds de val van Adam en Eva heeft gemanifesteerd, is de mensheid terug te brengen tot Zijn oorspronkelijke plan van eeuwige harmonie met Hem.

 • Dit zal mogelijk zijn voor hen die God hebben toegestaan Zijn plan voor hen in hun leven te volbrengen.

 • Na het millennium en de definitieve vernietiging van zonde en dood, zal God de planeet aarde herstellen zodat de mensen er eeuwig op kunnen wonen.


Wat beloofde Jezus aan Zijn discipelen aangaande Zijn plannen voor hen?

Johannes 14:1-3

 • Jezus vroeg hen in Hem te geloven, omdat Hij hun een belofte gaf die hen hoop en vreugde zou brengen na Zijn vertrek.

 • Hij beloofde dat Hij een plaats zou bereiden waar zij voor altijd bij Jezus zouden zijn.

 • Deze belofte geldt ook voor ons vandaag.Over welke plaats had Jezus het?

Hebreeën 11:9-10; Openbaring 21:2

 • De Bijbel beschrijft deze plaats als een stad, door God zelf gebouwd voor zijn trouwe volgelingen (zie ook Hebreeën 11:16).

 • Deze stad wordt het Nieuwe Jeruzalem genoemd en zal na het millennium uit de hemel komen, uit de tegenwoordigheid van God.

Hoe beschrijft de Bijbel deze stad die door God Zelf gebouwd is?

Openbaring 21:16-21

 • Het Nieuwe Jeruzalem zal een enorme stad zijn. Haar basis wordt beschreven als vierkant, met een zijde van ongeveer 2.200 km lang. Dit betekent dat de volledige oppervlakte van de stad iets meer dan de helft van de oppervlakte van China zal zijn.

 • Ook het hoogste punt van de stad zal ongeveer 2.200 km hoog zijn, zodat de stad zichtbaar zal zijn vanaf meer dan 4.000 km (in aanmerking genomen dat de hele aarde in duisternis zal zijn en de stad zal schitteren met de luister van God, volgens Openbaring 21:23).

 • De muur rond de stad zal 144 el groot zijn, dus hoger dan het Vrijheidsbeeld.

 • Het belangrijkste materiaal is zuiver goud, dat wordt beschreven als helder, doorzichtig glas. Pas in de laatste jaren heeft de wetenschap ontdekt dat goud doorzichtig kan worden gemaakt en het wordt tegenwoordig gebruikt als bescherming tegen intens licht en straling in de ruimtepakken van de NASA-astronauten.

 • Verschillende andere edelstenen zijn door God gebruikt om deze prachtige stad te bouwen.

 • Al deze details die de Bijbel ons geeft, vertellen ons dat we het hebben over een echte stad, die God zelf aan het voorbereiden is voor hen die trouw aan Hem zijn.

Wie zullen er in deze wonderbaarlijke stad wonen?

Openbaring 21:22-24

 • God de Vader en Jezus zullen Zelf met de verlosten in deze stad wonen. Wat een prachtige manier om een planeet en een volk, die de vreselijke ervaring van zonde en dood hebben doorgemaakt, volledig te herstellen.

Hoe zal het leven zijn van de geredden op deze prachtige plaats?

Jesaja 35:5-6; Jesaja 65:21-23, 25; Openbaring 21:3-4

 • Er zal geen ziekte of handicap zijn in de hemel. God zal alle lichamelijke gebreken herstellen!

 • Iedereen zal een stuk land hebben waar hij een huis kan bouwen, kan tuinieren en tijd kan doorbrengen met dierbaren. Niets zal deze vreugde in de weg staan om in de eeuwigheid voort te duren.

 • God zal alle tranen van de ogen van de verlosten afvegen. Er zal geen dood meer zijn, verdriet, huilen of pijn. Dit zal een totaal nieuwe ervaring zijn vergeleken met het leven dat we nu op aarde hebben.

Wat is er nodig om het Nieuwe Jeruzalem binnen te kunnen gaan?

Openbaring 21:7; Openbaring 22:14

 • Zij die overwinnen in de strijd tegen de zonde, in de voetstappen van Jezus (zie Johannes 16:33 en Romeinen 12:21), zullen alle dingen beërven.

 • Een belangrijk teken dat hen zal onderscheiden die de stad zullen binnengaan, is dat zij Gods geboden doen. We zullen daar meer over zien in de volgende studie.

LEES MEER >> IN STEEN GESCHREVENWat moet dan vandaag onze houding zijn?

Filippenzen 3:13-14

 • We moeten de dingen vergeten die achter ons liggen. Ons leven op deze aarde moet van ondergeschikt belang worden geacht vergeleken met de grootsheid van de belofte van God.

 • Wij moeten voorwaarts reiken en aandringen op de geweldige prijs die God ons aanbiedt, voortdurend afhankelijk van Zijn hulp en voortdurend gericht op Zijn prioriteiten.


OPROEP

Openbaring 22:17; 2 Petrus 3:11-13

 • God is niet op zoek naar een manier om ons uit de hemel te houden.

 • De uitnodiging is duidelijk: kom en neem vrijelijk van het water des levens. Jezus heeft ons vrijelijk van dit water voorzien (zie Johannes 4:14).

 • De uitnodiging aan ons is om Zijn roep en Zijn hulp aan te nemen, opdat wij aan het eind van ons leven leven klaar zijn om de poorten van het nieuwe Jeruzalem binnen te gaan en nieuwe hemelen en een nieuwe aarde te zien waarin gerechtigheid woont.


Zou het niet prachtig zijn om in deze prachtige stad voor eeuwig te leven, zonder lijden en dood, samen met onze vrienden en familie?


Wil je, wetende dat het leven op deze aarde tijdelijk is en een einde zal hebben, maar dat Gods plannen voor u eeuwig zijn, vandaag de beslissing nemen dat je de dingen van God voorrang zult geven in jouw leven?
264 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page