Informatie

Meer

Geschiedenis

Stichting Lightchanneltv Nederland is opgericht in 2016 en heeft wortels in de Stichting AdventMedia, die werd opgericht in 2009. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De financiering van de Stichting vindt voornamelijk plaats door subsidies en donaties. De Stichting werkt alleen maar vrijwilligers en heeft geen betaalde medewerkers. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen bezoldiging voor het werk.

Misson statement en middelen 
Missie

• Het produceren, distribueren en uitzenden van berichten van Bijbelse waarheid voor de Nederlands sprekende mensen van de wereld, door gebruik te maken van alle beschikbare media middelen.
• Een spiritueel en fysiek sterk generatie voorbereiden voor de spoedige wederkomst van Jezus Christus.
• Het aanmoedigen van vrijwilligerswerk in de media en aanbieden van mogelijkheden voor leren en dienen.

Visie

• Een belangrijke bron worden voor Nederlands media materiaal over Bijbelse thema’s, actuele gebeurtenissen, gezondheid, levensstijl, het gezinsleven, onderwijs en welzijn.
• Het bereiken van het hele Nederlandse taalgebied met tegenwoordige Bijbelse waarheid.

Middelen

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het in het Nederlands ondertitelen van video’s in verschillende talen, het opnemen van presentaties in beeld en geluid, alsmede het vertalen van beschikbare literatuur. Dit materiaal wordt meestal aangeboden via onze website.

Situatie en plannen
Situatie
Plannen voor 2021

Na de oprichting eind 2016 bevindt de Stichting zich in 2018 nog in een aanloopfase. De Stichting biedt via de website een keuze van ruim 500 Nederlands ondertitelde of Nederlands gesproken video’s aan. Deze video’s worden aangeboden via het eigen youtubekanaal en via de website. De Stichting wordt ondersteund door vrijwilligers om de missie van de Stichting uit te dragen. De Stichting is permanent op zoek naar vrijwilligers om de missie en het doel van de Stichting te ​bereiken en heeft regelmatig contact met mensen die de doelstelling van de Stichting willen ondersteunen. Naast nieuwe video’s die bijna wekelijks toegevoegd worden, wordt ook aan inhoud voor de literatuursectie gewerkt.

Voor 2021 heeft de Stichting weer diverse opnames van sprekers gepland. De nadruk zal ook liggen op het maken van bruikbaar evangelisatiemateriaal om te verspreiden in deze coronatijd. Het proces van ondertiteling van video’s in verschillende talen is een continue proces voor de Stichting en haar vrijwilligers. De Stichting zal haar aandacht richten op actuele onderwerpen, waaronder rechtvaardiging door het geloof, gezondheid, wetenschap en Bijbelse profetie. De Stichting werkt verder aan de vertaling en het uitgeven van boeken.

Meer over de leden van het bestuur

Jaarverslag

2019

Jaarverslag

2020

Contact

Bedankt, bericht is verzonden

Tel: 0031-6-55734233

Postbus 56

9460 AB, GIETEN

IBAN: NL06ABNA0510405916

KvK: 67144659

RSIN/BTW nr: NL856848578B01