top of page

Informatie

Meer

Geschiedenis

Stichting Lightchanneltv Nederland is opgericht in 2016 en heeft wortels in de Stichting AdventMedia, die werd opgericht in 2009. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De financiering van de Stichting vindt voornamelijk plaats door subsidies en donaties. De Stichting werkt alleen maar vrijwilligers en heeft geen betaalde medewerkers. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen bezoldiging voor het werk.

Misson statement en middelen 
Missie

• Het produceren, distribueren en uitzenden van berichten van Bijbelse waarheid voor de Nederlands sprekende mensen van de wereld, door gebruik te maken van alle beschikbare media middelen.
• Een spiritueel en fysiek sterk generatie voorbereiden voor de spoedige wederkomst van Jezus Christus.
• Het aanmoedigen van vrijwilligerswerk in de media en aanbieden van mogelijkheden voor leren en dienen.

Visie

• Een belangrijke bron worden voor Nederlands media materiaal over Bijbelse thema’s, actuele gebeurtenissen, gezondheid, levensstijl, het gezinsleven, onderwijs en welzijn.
• Het bereiken van het hele Nederlandse taalgebied met tegenwoordige Bijbelse waarheid.

Middelen

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het in het Nederlands ondertitelen van video’s in verschillende talen, het opnemen van presentaties in beeld en geluid, alsmede het vertalen van beschikbare literatuur. Dit materiaal wordt meestal aangeboden via onze website.

Situatie en plannen
Situatie

De Stichting is opgericht in 2016. De Stichting biedt via de website een keuze van ruim 1300 Nederlands ondertitelde of Nederlands gesproken video’s aan. Deze video’s worden aangeboden via het eigen youtubekanaal en via de website. De Stichting wordt ondersteund door vrijwilligers om de missie van de Stichting uit te dragen. De Stichting is permanent op zoek naar vrijwilligers om de missie en het doel van de Stichting te bereiken en heeft regelmatig contact met mensen die de doelstelling van de Stichting willen ondersteunen. Naast nieuwe video’s die bijna wekelijks toegevoegd worden, wordt ook aan inhoud voor de literatuursectie gewerkt.

Plannen voor 2024

Voor het jaar 2024 zullen we weer livestreams verzorgen. Ook zullen er weer boeken worden vertaald door ons, evenals het uitbrengen van nieuw foldermateriaal en diverse publikaties, zoals bijbelstudies, het ondertitelen van video’s en het uitnodigen van buitenlandse sprekers. Daarnaast het stimuleren vanevangelisatieacties door middel van verspreiding van De Grote Strijd en andere literatuur via demonstraties, wandeltochten/fakkeltochten met boekenwagens.Voor wat betreft het uitnodigen van buitenlandse sprekers: in het eerste kwartaal van 2024 zullen we bezoek hebben van Little Light Studio’s en van Steve Wohlberg, beiden uit de VS. Daarnaast zullen we weer sprekers hebben uit Duitsland, Zwitserland, Bulgarije, Zweden en andere landen. Ook zullen we De Grote Strijd weer gratis aanbieden via de sociale media. Waar mogelijk zullen we aanwezig zijn bij grotere evenementen (zoals Opwekking, Gezondheidsbeurs, Deventer boekenmarkt, etc).

Meer over de leden van het bestuur
Contact

Bedankt, bericht is verzonden

Tel: 0031-6-55734233

Postbus 56

9460 AB, GIETEN

IBAN: NL06ABNA0510405916

KvK: 67144659

RSIN/BTW nr: NL856848578B01

Jaarverslag
2019

Jaarverslag
2020

Jaarverslag
2021

Jaarverslag
2022

Jaarverslag
2023

bottom of page