top of page

Bestuur

Ontmoet het 

Johan de Boer

Toen wij enige tijd geleden het belang van de 3 Engelenboodschappen ontdekten, kwamen we ook tot de conclusie dat het prediken daarvan tot de belangrijkste en urgentste taken behoort die wij hebben in deze eindtijd. We leven in een tijd dat we ons gereed moeten maken om onze God te ontmoeten. Lightchanneltv Nederland richt zich onder andere op onze oorsprong, schepping/evolutie, op gezondheid en nog veel meer onderwerpen. In onze tijd zijn vooral de profetieën belangrijk. In de huidige wereld vinden er achter de schermen dingen plaats die de Bijbel exact heeft voorspeld. Al deze programma’s presenteren we via de media (internet, satelliet, tv) omdat op die manier alle mensen kunnen worden bereikt.

David Gates

Having worked with projects in over 90 countries, I have come to realize that in every country there are people of every socio-economic level that have health, family and spiritual needs. I have been blessed me with five professions, all of which I use to help resolve these needs.  It has been clear to me that the use of media is a very effective way to distribute information addressing these needs.  I therefore have offered myself to be part of the Light Channel Netherlands which will directly address these needs in all areas.

Arnold Korth

Mijn leven lang streef ik naar een leven als gelovige, dat voor God vrucht mag dragen. Op allerlei manieren heb ik me ingezet voor de verkondiging van het evangelie (o.a. als missionair toeruster, predikant, diaken, oudste, vertaler) en nu als bestuurslid van de Stichting Light Channel Nederland. Mijn gebed is, dat mensen door dit mediawerk voor het Gods Koninkrijk gewonnen zullen worden.

Timo Hoffmann

Believing in a very soon coming of Christ and as a preacher of the 3 Angels Messages, I strongly believe that we need to receive the Rightousness of Jesus Christ to prepare a last day generation to stand in the sight of a Holy God without a Mediator. Therefore Media is a powerful tool to spread the Everlasting Gospel in the homes of all nations, kindreds, tongues and people. Therefore I have offered myself to be part of the Light Channel Netherlands to bring my God-given talents into this important work.

Jaarverslag

2020

bottom of page