OVER ONS

Lightchanneltv Nederland is een media-project in Nederland. Het wordt bestuurd door een onafhankelijk beheerde stichting, een non-profit organisatie die zich inzet voor de verspreiding van de 3-engelenboodschap over het gehele Nederlands sprekende taalgebied inclusief de gebieden op de Antillen en Suriname. Het kanaal wordt onafhankelijk van kerkelijke instellingen beheerd, maar staat volledig achter de missie van de Zevende-dags Adventisten en produceert en publiceert evangelisatie media gericht op de verkondiging van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus.

CONTACT
MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon

© Copyright 2018. All Rights Reserved

Uw 

steun

helpt 
voor uw donatie aan
Lightchanneltv Nederland
Wij danken u
Lukas 6:38

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven,  want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Galaten 6:7,9

...want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. ... En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.

Aan het verspreiden van het evangelie zit uiteraard een kostenplaatje verbonden. Hoewel ons vrijwilligersteam tracht zo goed en voordelig mogelijk te werken zijn wij afhankelijk van donaties om het werk te kunnen uitbreiden en verbeteren. U kunt het werk ondersteunen. 

Onlangs zijn we een stichting geworden met een ANBI status. Dat betekent dus dat u de losse en periodieke giften kunt aftrekken van de belasting. Mocht u ons geldelijk willen ondersteunen dan betekent dat vanaf nu een geldelijk voordeel.

Direct overmaken:

Maak uw gift over via rekeningnummer:
NL 06 ABNA 0510 405 916
t.n.v. Stichting Lightchanneltv Nederland te Gieten.

Hier kan het geld aan besteed worden:
 • Uitnodigen van (buitenlandse) sprekers;

 • Aanschaf van studio- en opnameapparatuur;

 • Verbeteren van de studio voor meer opname mogelijkheden;

 • Aanschaf van materialen voor ondertiteling;

 • Aanschaf van software;

 • Het vertalen en uitgeven van literatuur;

 • Ondersteunen van evangelisatie projecten;

 • Materialen t.b.v. de verspreiding van het evangelie.