top of page

Bijbelstudie: De Grote Strijd

 • Iedereen vraagt ​​zich af over het probleem van het kwaad: velen beweren dat als God goed is en alwetend, Hij niet almachtig is, anders zou Hij het kwaad hebben vernietigd; of als Hij almachtig en alwetend is, is Hij niet goed omdat het Hem niet kan schelen dat we lijden.

 • Wij vinden dat het kwaad niet hoort te bestaan: de Bijbel geeft een overtuigend en ontroerend antwoord op deze kwestie.

Wie is verantwoordelijk voor het bestaan ​​van het kwaad?

Matteüs 13:24-28a, 37-39

 • Jezus legde de gelijkenis uit: de man die goed zaad zaaide, is Jezus en het veld is de wereld.

 • In het scheppingsverslag wordt het woord “goed” 6 keer herhaald en aan het einde zei God dat alles wat Hij had gemaakt erg goed was (zie Genesis 1:31).

 • De dienaren vroegen: “Mijnheer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe heeft het dan onkruid?" (vs. 27). Het is een kwestie van verantwoordelijkheid: had de eigenaar iets met het onkruid te maken?

 • De eigenaar antwoordde dat een vijand dit had gedaan: Jezus legde uit dat de vijand de duivel vertegenwoordigt. Het woord Satan is de transcriptie van het Hebreeuwse woord Śâṭân, vijand.

 • Het onkruid vertegenwoordigt het kwaad: tegenwoordig hoeft onkruid niet gezaaid te worden, het groeit van nature. In de gelijkenis werd het onkruid gezaaid: vandaag groeit het kwaad op natuurlijke wijze, maar het werd gezaaid door Satan in een perfecte wereld.

Wie was Satan voordat hij viel? Hoe is hij door God geschapen?

Ezechiël 28:12-15

 • Satan was een cherub, een engel die in de onmiddellijke nabijheid van God leefde (zie Psalm 80:1).

 • Er was geen verschil tussen Satan en de andere engelen: hij werd geschapen als een volmaakt wezen.

 • Sommigen vragen: waarom heeft God deze engel geschapen als Hij wist dat hij zou vallen? God schiep elk schepsel met keuzevrijheid. Dit was de enige manier waarop liefde kon bestaan ​​tussen Hem en zijn schepselen: liefde kan niet bestaan ​​zonder vrijheid.

 • Vóór de schepping had God slechts twee opties: alleen regeren over werelden gevuld met bomen, bloemen, rivieren en bergen maar geen schepselen, of om moreel vrije wezens te creëren om van te houden en door hen bemind te worden. Alleen in het eerste geval had God het risico van een opstand kunnen vermijden, want vrijheid brengt risico met zich mee.


Welke gedachten verborg Satan in zijn hart voordat hij viel?

Jesaja 14:12-14

 • Lucifer: transliteratie uit het Latijn, vertaling van het Hebreeuwse woord hêylêl, de heldere.

 • Lucifer wilde zichzelf verheffen. Let op de werkwoorden: ik zal opstijgen, verhogen, op de berg zitten, opstijgen en als God zijn.

 • Noord: de richting van Gods woonplaats (zie Psalm 48:1-2): Satan wilde de troon van God. Satan, een schepsel, wilde als de Schepper zijn om aanbidding te ontvangen.

 • De vraag die geen antwoord heeft: "Hoe ben je uit de hemel gevallen, o Lucifer?". Er is geen goede reden voor de opstand van Satan; als er een was, zou het kwaad gerechtvaardigd zijn en zou het niet langer kwaadaardig zijn.

Hoe heeft de opstand zich verspreid?

Openbaring 12:3-4a, 7-9

 • De draak wordt duidelijk geïdentificeerd met Satan. De sterren stellen engelen voor (zie Openbaring 1:20). In feite lezen we in de tekst over engelen aan de kant van Satan.

 • Er waren twee tegengestelde partijen: één vertegenwoordigd door Michael, naam die betekent "wie is als God?" en de andere door Satan. Beiden hadden engelen aan hun zijde.

 • Het woord oorlog is polemos in het Grieks, waaraan we het woord polemiek ontlenen. Dit was een intellectuele oorlog, een conflict van tegengestelde principes.

 • Satan trok een derde deel van de engelen van de hemel. De draak gebruikte de staart, die symbool staat voor leugen, want Satan is de vader van leugen (zie Jesaja 9:15, Johannes 8:44). Hij overtuigde die engelen ervan dat er een goede reden was om tegen God in opstand te komen.

Hoe kwam de opstand op aarde? Wat was de leugen van Satan over Gods karakter?

Genesis 3:4-5

 • God had Adam en Eva over Satan verteld en hen verboden te eten van de boom van kennis van goed en kwaad (zie Genesis 2:16-17).

 • Satan suggereerde Eva dat God niet wilde dat ze van deze vrucht aten, omdat Hij niet wilde dat ze zoals Hijzelf zouden zijn. Hij insinueerde dat God niet geïnteresseerd was in hun welzijn, omdat hij hen de mogelijkheid had verhinderd zich naar een hogere vorm van bestaan ​​te ontwikkelen.

 • De grote strijd draait om deze vraag: hoe is God? Is Hij een liefhebbende Vader of, zoals Satan beweert, een tiran die over het universum wil regeren?

 • God wordt beschuldigd en zijn antwoord op de leugens van Satan is het leven van Jezus dat onthult wie God werkelijk is (zie Johannes 1:18).


Wat heeft Jezus op aarde gedaan? Wat onthult dit verhaal?

Lukas 13:10-16

 • Jezus genas een vrouw die al 18 jaar ziek was en zei dat Satan haar ziek had gebonden.

 • Satan is verantwoordelijk voor ziekte en lijden en Jezus was gekomen om mensen lichamelijk, geestelijk en geestelijk te genezen (zie Handelingen 10:38).

Wat leert deze passage over het karakter van Jezus?

Filippenzen 2:5-8

 • Satan, een schepsel, wilde zichzelf verheffen en aanbeden worden zoals de Schepper, terwijl Jezus, de Schepper, werd als een van Zijn schepselen. Mens worden was een oneindige vernedering voor Hem.

 • Jezus onderwierp zichzelf aan onze beperkingen en stelde zichzelf bloot aan verleiding. Hij begrijpt onze pijn want Hijzelf wandelde in onze schoenen: Hij werd door Jesaja genoemd “een Man van smarten en bekend met verdriet” (Jesaja 53:3).

 • Niet alleen verliet Jezus de hemel om als dienaar onder ons te leven, maar Hij verootmoedigde Zich zelfs tot het punt waarop hij aan het kruis stierf. Dit toont aan dat de aard van Gods karakter volkomen tegengesteld is aan die van Satan.

Wat gebeurde er met Satan aan het kruis?

Openbaring 12:10; Johannes 12:31-33

 • Openbaring 12 brengt ons naar het kruis om te laten zien dat Satan permanent uit de hemel is geworpen. Voor het kruis had hij een beperkte toegang tot de hemel (zie Job 1: 6-12, 2: 1-7). Jezus zei dat Satan aan het kruis zou worden veroordeeld omdat zijn beschuldigingen over Gods karakter ongelijk zouden worden bevonden.

 • Het kruis is de garantie van Gods liefde voor Zijn schepselen, want Hij offerde voor het welzijn van een onverdiende opstandige mensheid: ons. Gods liefde die aan het kruis wordt getoond, trekt zijn schepselen naar zich toe.


Waarom vernietigde God Satan niet aan het begin van de opstand?

Matteüs 13:28-30,37-40

 • God kon zijn schepselen niet met geweld overtuigen, maar alleen door liefde. In de gelijkenis zei de eigenaar dat hij zowel de tarwe als het onkruid moest laten tot de oogst. Voor de gewone man is het verschil tussen tarwe en onkruid niet duidelijk wanneer ze ontkiemen, maar het is duidelijk bij de oogst. God wist wat Satan zou worden, de engelen niet: als Hij Satan had vernietigd, zouden de engelen blijven aanbidden uit angst en niet uit liefde. Het zaadje van twijfel zou in hun gedachten zijn gebleven.

 • Het begin van de opstand was niet het juiste moment om het kwaad uit te roeien. God wil op het punt komen dat Hij het kwaad eens voor altijd zal vernietigen zonder ruimte te laten voor twijfel en dat zal Hij ook doen. Om dit te kunnen doen, moest God Satan toestaan ​​zijn principes te ontwikkelen om het universum te laten zien hoe kwaad werkelijk is.


APPEAL

1 Korintiërs 4:9

 • Onze planeet is het toneel van de grote strijd: mensen en engelen kijken naar ons leven. We zijn niet alleen toeschouwers, maar acteurs. Zowel God als Satan willen jouw hart: welke kant kies jij?Wilt u meer weten over de Grote Strijd tussen Christus en Satan?

Stuur een mailtje naar info@lightchanneltv.org en krijg GRATIS het boek "De Grote Strijd"

Comments


bottom of page