top of page

De Wet van God

 • In de Bijbel vinden wij bij verschillende gelegenheden dat God aan zijn dienaren wetten en geboden geeft die aanwijzingen geven over wat wel en wat niet moet worden gedaan.

 • Er zijn veel verschillende opvattingen over de rol van de wet in het verlossingsplan.

 • Sommigen zeggen dat die gehouden moet worden om gered te worden. Anderen zeggen dat ze niet gehouden hoeft te worden, omdat we onder genade zijn.

 • Tijdens deze studie zullen we zien waar deze wet over gaat en wat de Bijbel zegt over haar rol in God's plan van verlossing.

Wat valt er onder Gods heerschappij en wat stelt de regels ervan vast?

Psalm 103:19-20

 • Gods koninkrijk heerst over alles. Niets is uitgesloten.

 • De engelen, die deel uitmaken van Gods koninkrijk, gehoorzamen aan wat de regels van dat koninkrijk, het woord van God.

 • Om deel uit te maken van Gods koninkrijk, moeten ook wij ons onderwerpen aan het woord van God.Hoe beschrijft de Bijbel de geboden van God?

Psalm 119:172, 142 (Psalm 111:7-8); Psalm 19:7

 • De geboden van God zijn gerechtigheid.

 • De gerechtigheid van God is eeuwig. Daarom zijn Zijn geboden eeuwig.

 • De wet van God is waarheid.

 • De wet van God is volmaakt.

 • De goddelijke oorsprong van de wet blijkt uit haar macht om de ziel te bekeren en de eenvoudigen wijs te maken (zie met betrekking tot het getuigenis van de Heer ook Exodus 31:18).


Wat is het doel van de wet van God, volgens de Bijbel?

Romeinen 3:20 (Romeinen 7:7); Jakobus 1:22-25; 1 Johannes 3:4

 • Het doel van de wet is niet om mensen te rechtvaardigen in de ogen van God. Zelfs als wij goede werken doen, zal dit geen tegenwicht bieden tegen onze vroegere zonden.

 • Het doel van de wet is zondaars te wijzen op de zonde.

 • Het is als een spiegel die ons laat zien wat onze situatie is, om te zien dat we hulp van God nodig hebben.

 • De wet definieert de zonde, want zonde is de overtreding van de wet. Weten dat er een wet is en en toch leven alsof er geen is, is zondigen.

 • Het is voor ons welzijn dat God ons vraagt Zijn wet te volgen, die een wet van vrijheid is.

Wat zegt de wet van God?

Markus 12:28-31; Exodus 20:1-17

 • Jezus zei dat het grootste gebod is te erkennen dat er maar één God is en Hem lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht.

 • Het tweede belangrijkste gebod is onze naasten lief te hebben als onszelf.

 • Deze beide geboden komen voor in het Oude Testament (zie Deut. 6:4-5, Lev. 19:18).

 • In het boek Exodus vinden we meer specifiek hoe God wil dat wij onze liefde voor Hem en voor onze naasten.

 • Deze staan bekend als de Tien Geboden, door God uitgesproken vanaf de berg Sinaï (zie Exodus 20:1,18) en door Zijn vinger geschreven op stenen tafelen (zie Deuteronomium 9:10).


Bevestigde Jezus de wet van God?

Mattheüs 5:17-22, 27-28

 • Ja, Hij bevestigde het en verduidelijkte het, na eeuwen van menselijke verkeerde interpretaties.

 • Een gebod overtreden en dan anderen leren hetzelfde te doen, zou inhouden dat men als de minste in het koninkrijk der hemelen wordt beschouwd en de kans verliest daar binnen te gaan.

 • Jezus citeerde twee van de Tien Geboden, het 6e en het 7e.

 • Daarbij legde Hij uit dat alleen al het denken of plannen van het overtreden van een van deze geboden, zelfs zonder het later daadwerkelijk te doen, voor God voldoende is om het te beschouwen als een overtreding van Zijn wet.

 • Dit is een sterke bevestiging van de wet die God op de berg Sinaï heeft gegeven.


Moeten wij de wet van God ook na Jezus' dood en opstanding als essentieel beschouwen?

Openbaring 12:17; Openbaring 14:12


 • Dit zijn profetische visioenen, gegeven aan de apostel Johannes aan het einde van de 1e eeuw na Christus.

 • Satan wordt beschreven als zijnde tegen een groep mensen met twee eigenaardige eigenschappen. Een van van deze twee is dat zij de geboden van God bewaren.

 • Van hen die heiligen worden genoemd, wordt ook gezegd dat zij de geboden van God bewaren.

 • Het onderhouden van de geboden blijft dus essentieel in onze relatie met God.

Is het echt nodig om alle geboden van God te onderhouden?

Jakobus 2:8-12

 • Als we maar één gebod overtreden, is het alsof we ze allemaal overtreden hebben.

 • Het is duidelijk uit de tekst dat Jakobus hier spreekt over de Tien Geboden.Wat moet onze reden zijn om de geboden van God te onderhouden?

2 Korintiërs 5:14-15; 1 Johannes 5:1-3 (Johannes 14:15)

 • De liefde van Christus dwingt ons, zodat wij niet meer voor onszelf leven, maar voor God en voor onze naasten.

 • De liefde van God komt tot uitdrukking in het feit dat wij Zijn geboden onderhouden en dat zij ons niet smarten. Dat is hoe krachtig de liefde van God is en hoe zij ons werkelijk kan veranderen.

 • De liefde tot God is het enige en krachtigste motief dat de Bijbel ons geeft om de geboden van God te onderhouden. Er kan geen betere reden zijn om dat te doen!

OPROEP

Jesaja 48:17-18; Openbaring 22:14

 • De wet van God is een zegen voor ons en kan ons veel vrede brengen, door ons te helpen zonde te vermijden.

 • De belofte wordt gedaan dat zij die de geboden onderhouden toegang zullen hebben tot de boom des levens en tot de hemelse stad, het Nieuwe Jeruzalem.

 • Gods liefde voor ons maakt het onderhouden van de wet tot een nog grotere zegen, als een genoegen en een verrukking (zie Psalm 40:8, 1 Johannes 5:3). Het is ons voorrecht deze zegen vandaag te ontvangen.


Zou het niet mooi zijn om vrij te zijn van schuld en in harmonie met de wil van God?


Wilt u vandaag het besluit nemen, als antwoord op de liefde van Jezus en door Zijn kracht, om de geboden van God in uw leven te onderhouden?


155 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page