top of page

ZIJN JOUW LASTEN ZWAAR? 10 BIJBELVERZEN OM DE LAST TE VERLICHTEN

Bijgewerkt op: 20 jun.

Het leven is soms zwaar en de lasten die je op je schouders krijgt, zijn soms moeilijk te dragen. Maar je hoeft ze niet alleen te dragen. Lees de beloften van God ...


Een man met een hele grote rugtas op zijn rug die in de bergen loopt

1. "Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt." - Psalm 55:23

God is blij om je lasten te dragen en je de dagelijkse kracht te geven die je nodig hebt.


2. "Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt?" - Jesaja 58:6

Het is niet Gods wil dat jij verpletterd wordt door overmatige lasten; laat Hem jou vandaag bevrijden.


3. "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. - Mattheüs 11:28-30

Jezus zal je zware last van schuld en hopeloosheid wegnemen en je echte rust in Hem geven.


4. "Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u." - Jesaja 41:13

God belooft je te steunen en je door elke beproeving heen te helpen.


5. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. - 1 Petrus 5:6, 7

Alleen al de gedachte dat je hemelse Vader om je geeft, kan elke last lichter maken.


6. Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden. - Jesaja 46:4

De Heer verlangt ernaar om je tijdens je hele leven voortdurend te steunen, met de bedoeling om je eeuwig te redden.


7. Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. - Jesaja 40:11

De Goede Herder zal je graag op dit moment in zijn zachte armen dragen.


8. Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. - Psalm 34:18

Als je bij Hem hoort, zal God altijd luisteren als je Hem om hulp roept.

9. Jesaja 41:10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Door geloof wordt Zijn kracht de jouwe en reikt Hij je de hand om te voorkomen dat je valt.


10. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. - Galaten 6:2

Als God jouw lasten heeft verlicht, vraagt Hij je om hetzelfde voor anderen te doen.


Waarom kom je vandaag niet naar Jezus en sta je Hem niet toe om je van je zware last te verlossen? Leer meer over Jezus door hier te klikken.164 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page