top of page

Kan een christen aan yoga doen?

Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. - 2 Korinthe 11:3


*Eenvoud (G572, G573) = enkelvoud, eenheid, samengevouwen als één, helder.

Tegenwoordig wordt de beoefening van yoga gepromoot als "een manier" om meer kracht, flexibiliteit en coördinatie te bereiken, maar ook om stress te verlichten en ontspanning te verbeteren. Naast deze fysieke voordelen prijzen de moderne media deze oude hindoeïstische beoefening ook voor de bewering dat het emotioneel en mentaal welzijn bevordert. Maar is dit de waarheid? Is dit het werkelijke doel van yoga?


Kan Yoga losgekoppeld worden van zijn spirituele basis?

Veel Bijbelgetrouwe Christenen en pastors zoals John MacArthur en Robert A. Mohler (voorzitter van het Southern Baptist Seminary) hebben vragen gesteld over de verenigbaarheid van yoga met het Bijbelse Christendom. De vraag is: "Kan een volgeling van de Heer Jezus Christus daadwerkelijk de fysieke voordelen van deze oude mystieke kunst beoefenen en ervan genieten, zonder ook de deur van zijn leven open te zetten voor de oosterse spirituele wortels en invloeden van yoga?". Of wel kan een christen aan yoga doen?


Tijdens een interview met Mike Galanos van CNN en emergent kerkleider Doug Pagitt, antwoordde pastor John MacArthur op groeiende vragen over de ware spirituele aard van yoga en het gevaar van het proberen om de leer van de Bijbel te vermengen met de filosofieën en de praktijk van deze oude oosterse kunst. Zei MacArthur:


"Nou, laat me even reageren op wat ik heb gehoord. Dat klinkt helemaal niet als het christendom. Als je een heel leven wilt, als je wilt dat je leven is zoals het zou moeten zijn, dan breng je jezelf niet in een vreemde fysieke positie, maak je je geest leeg, concentreer je je op jezelf en probeer je je stress te verlichten.


Je gaat naar het Woord van God, naar het evangelie van Jezus Christus; je omarmt in geloof het offer van Christus in zijn dood en opstanding als je Redder en Verlosser. God komt, regenereert je, transformeert je leven, maakt je tot een nieuwe schepping, en je bent gered en op weg naar de hemel. En dan kun je een leven van vrede en vreugde leiden. Dat is de belofte van het evangelie. Daaraan wordt niet bijgedragen door welke fysieke positie dan ook ... of welke meditatie dan ook."1In een ander artikel, geschreven door Robert A. Mohler, President van het Southern Baptist Seminary, stelt hij dat,


"Amerikanen hebben yoga veranderd in een trainingsritueel, een middel om de aandacht te richten en een weg naar een langer leven en een betere gezondheid. Veel Amerikanen proberen de spirituele aspecten van yoga te ontkennen of te minimaliseren - tot grote ontsteltenis van velen in India. Wanneer Christenen yoga beoefenen, moeten ze of de realiteit van wat yoga vertegenwoordigt ontkennen of de tegenstrijdigheden tussen hun Christelijke toewijding en hun omarming van yoga niet zien. De tegenstrijdigheden zijn niet gering, noch zijn ze oppervlakkig."2


Uitspraken als deze zouden elke Bijbelgelovige christen ertoe moeten aanzetten om de wortels van elke traditie of praktijk die ze overwegen in hun kerk en hun gezinsleven op te nemen, nauwkeurig te onderzoeken.


Wat is de essentie van yoga?

Wat geloven de Hindoe goeroes en geleerden van India eigenlijk over de kunst die zij yoga noemen?

Volgens de oude hindoeteksten is de beoefening van yoga niet simpelweg een vorm van strekken en lichaamsbeweging, maar is het de fysieke daad van aanbidding en aanroeping van de hindoegoden.


"De eerste geschreven verslagen over de spirituele processen van yoga zijn te vinden in de Veda's. De Veda's (spirituele kennis) zijn voor het Hindoeïsme wat de Bijbel is voor het Christendom of de Koran voor de aanhangers van de Islam.

Het proces van "jukken" met het spirituele definieert de inhoud van de Veda's. Voordat het woord "yoga" werd gebruikt, werd (en wordt nog steeds) het woord yajna gebruikt om de beoefening van spirituele disciplines aan te duiden. Yajna betekent "offer" en de Latijnse betekenis van "offer" is "heilig doen". Heilig doen of spirituele praktijk is yoga - inderdaad de essentie van alle religie/spiritualiteit."3


"Yoga is een integraal onderdeel van de hindoereligie. Er is een gezegde: "Er is geen Yoga zonder Hindoeïsme en geen Hindoeïsme zonder Yoga". Het land van oorsprong van Yoga is ongetwijfeld India, waar het al vele honderden jaren deel uitmaakt van de activiteiten van de mens gericht op hogere spirituele prestaties. De Yoga Filosofie is eigen aan de Hindoes en er is geen spoor van terug te vinden in enig ander land, oud of modern."4Tempel van de Levende God

De Schrift verzekert ons dat "ons lichaam de tempel van de levende God is" (2 Korintiërs 6:14-18) en het is onze plechtige plicht om Zijn tempel in de allerbeste lichamelijke conditie te beschermen en te houden, zodat we onze Vader in de hemel kunnen verheerlijken en Hem effectief kunnen dienen in het delen van de blijde boodschap van Jezus Christus en de laatste boodschap van genade aan onze wereld.

Die oude slang, die de duivel en satan wordt genoemd, probeert Gods grote werk na te bootsen door een volk voor te bereiden om stand te houden in de laatste grote strijd tussen de machten van het licht en de duisternis. De grote bedrieger heeft zijn eigen methoden van gezondheid en genezing geïntroduceerd en deze heeft hij subtiel verweven in het weefsel van de oosterse heidense spiritualiteit.

"Yoga en Ayurveda zijn zo nauw met elkaar verbonden dat ze vaak als twee zijden van één munt worden gezien. In feite is Ayurveda de helende kant van Yoga en is Yoga de spirituele kant van Ayurveda. Samen vormen ze een complete benadering van het welzijn van lichaam, geest en ziel."5

De kennis van Ayurveda vindt zijn oorsprong in de Veda's, de heilige teksten van India waaruit vele spirituele filosofieën en religies zijn voortgekomen. Dit zijn onder andere het hindoeïsme, boeddhisme, jaïnisme en yoga.


"Het is niet alleen een wetenschap van het fysieke lichaam, maar het gaat verder dan het begrijpen van het bewustzijn zelf. . . . Het zusje van Ayurveda, Yoga, staat bekend om haar fysieke rekoefeningen. Yoga is eigenlijk veel meer dan dat - het is een complete wetenschap en filosofie die tot verlichting leidt." 6


God kennen versus Satanische verlichting

Wat is deze "verlichting" die de yogaleraren en -goeroes aan onze moderne wereld aanbieden? Het is hetzelfde vergif dat de slang (Openbaring 12:9) zo lang geleden in Eden aan de moeder van het menselijk ras influisterde.


"En hij (de slang) zei tegen de vrouw: Ja, heeft God gezegd: Gij zult van geen enkele boom in het hof eten? …. Gij zult zeker niet sterven (het loon van de zonde is zeker niet de dood). . . . (maar) Uw ogen zullen geopend worden en gij zult als goden zijn, kennende goed en kwaad." (Genesis 3:1-5; zie ook Johannes 17:3.)


Door van de vrucht van de verboden boom te nemen, gaven Adam en zijn vrouw Eva de heerschappij op die hun door de Heer, onze God, was gegeven en werden zij dienaren van Satan en van de zonde. Als we onze wil aan God overgeven en in geloof de woorden van onze Heer Jezus Christus eten, worden we vrijgemaakt en worden we dienaren van gerechtigheid en leven! (Zie Johannes 6:27-58 en 6:63.)

Het "kennen van goed en kwaad" is een vereniging met de ene of de andere van de twee machten die strijden om de suprematie in deze wereld. Want onze Verlosser vertelt ons: "Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt" (Johannes 17:3).


Vandaag de dag probeert Satan, via het kanaal van Oosterse mystiek en yoga, degenen die de naam van Christus Jezus belijden aan zich te binden. Want hij weet dat "aan wie wij ons als dienstknechten overgeven om te gehoorzamen; zijn dienstknechten (slaven) zijn wij, aan wie gij verkiest te gehoorzamen" (Romeinen 6:16).

"Yoga betekent vereniging met God, of, vereniging van het kleine, ego-zelf met het goddelijke Zelf, de oneindige Geest. De meeste mensen in het Westen, en ook veel in India, verwarren yoga met Hatha Yoga, het systeem van lichaamshoudingen. Maar yoga is in de eerste plaats een spirituele discipline. . . . .

Hatha Yoga is de fysieke tak van Raja Yoga, de ware wetenschap van yoga. Raja Yoga is een systeem van meditatietechnieken die helpen om het menselijk bewustzijn in harmonie te brengen met het goddelijke bewustzijn. . . . Yoga leert je, door middel van adembeheersing, de geest tot rust te brengen en hogere staten van bewustzijn te bereiken.

De hogere yogaleer gaat verder dan de technieken en laat de yogi, of yogabeoefenaar, zien hoe hij zijn energie zo kan richten dat hij niet alleen het menselijke met het goddelijke bewustzijn in harmonie brengt, maar ook zijn bewustzijn in het Oneindige laat opgaan.7"

Wat is het "goddelijke" of "oneindige bewustzijn" waarmee de yoga goeroes en beoefenaars zich willen verenigen?Satans vervalsing: "Goddelijke" Unie

Het hindoeïsme is zonder enige verontschuldiging zowel een polytheïstische als een pantheïstische religie; een religie die vele avatars of manifestaties aanbidt van wat zij "god" noemen, de "goddelijke" universele kracht of bewustzijn. En van elk van deze manifestaties wordt gezegd dat ze slechts een ander aspect zijn van die ene heidense godheid die de Hindoes Brahma, Krishna, Vishnu en Shiva noemen.

Van deze pantheïstische "god" wordt beweerd dat hij in alle dingen woont, zowel levende als levenloze. Volgens boeddhistische, taoïstische en hindoeïstische leringen zou deze "goddelijke" kracht of "energie" in ieder mens aanwezig zijn, wachtend op een spiritueel ontwaken of verlichting in het individu zodat het zijn aanwezigheid en kracht in het leven van de persoon kan manifesteren.

Deepak Chopra, ooit een populaire gast in de Oprah Winfrey Show en een van de populairdere Hindoeïstische voorstanders van onze moderne cultuur, beschrijft deze religieuze filosofie in de volgende woorden:


"Het Goddelijke doordringt zowel het hele universum als de mens en ieder mens heeft Goddelijkheid in zichzelf. Chopra schrijft: "We blijven onvervuld tenzij we de zaden van goddelijkheid in onszelf koesteren. In werkelijkheid zijn we goddelijkheid in vermomming, en de goden en godinnen in embryo die in ons zitten streven ernaar om volledig gematerialiseerd te worden."8

Er wordt gezegd dat dit mystieke ontwaken of verlichting alleen bereikt kan worden door de juiste beoefening van bepaalde oosterse meditaties en fysieke disciplines die de geest openen voor een "mystieke ervaring" onder de strikte begeleiding van een goeroe of meester.

We zijn gewaarschuwd voor de geestelijke gevaren van pantheïsme en de subtiele misleiding ervan binnen de christelijke kerken vlak voor de wederkomst van onze Verlosser door een Amerikaanse christelijke auteur:


"Vandaag de dag komen er overal spiritualistische leerstellingen het onderwijs en de kerken binnen die het geloof in God en Zijn Woord ondermijnen. De theorie dat God een essentie is die de hele natuur doordringt, wordt door velen ontvangen die beweren de Schriftteksten te geloven; maar hoe mooi verpakt ook, deze theorie is een zeer gevaarlijke misleiding.

Het stelt God verkeerd voor en is een oneer voor Zijn grootheid en majesteit. En het heeft zeker niet alleen de neiging om te misleiden, maar ook om mensen te vernederen. Duisternis is haar element, sensualiteit haar sfeer. Het resultaat van het accepteren ervan is afscheiding van God. En voor de gevallen menselijke natuur betekent dit de ondergang."9


"Als God een essentie is die de hele natuur doordringt (pantheïsme), dan woont Hij in alle mensen; en om heiligheid te bereiken hoeft de mens alleen maar de kracht te ontwikkelen die in zichzelf is.

Deze theorieën, gevolgd tot hun logische conclusie, vegen de hele christelijke economie weg. Ze maken een einde aan de noodzaak van de verzoening (Johannes 17:21) en maken van de mens zijn eigen verlosser. Deze theorieën over God maken Zijn Woord waardeloos (2 Petrus 1:4) en degenen die deze theorieën aanvaarden lopen het grote gevaar dat ze uiteindelijk de hele Bijbel als een verzinsel gaan beschouwen."10

Vandaag de dag worden deze oosterse spiritualistische theorieën zwaar gepromoot door populaire media, literatuur en kunst. En door de leerstellingen van Spirituele Vorming en veel van de Emergent Church leiders wordt het subtiele gefluister van de slang weer gehoord binnen het huis van God.Een uiterst subtiele misleiding

De Schrift verzekert ons dat "de vurige verwachting van heel de schepping wacht op de openbaring van de zonen en dochters van God" (Romeinen 8:16-19).

Die vereniging met het Goddelijke, waarmee Satan de mensheid probeert te verleiden door middel van Oosterse mystiek en yoga, is al aan ieder van ons verzekerd door geloof in en overgave aan Gods levengevende Woord. Want de apostel Johannes, die de openbaring van de Heer Jezus Christus in de wolken van de hemel en de heerlijkheid voorzag, vertelt over die mannen en vrouwen die door levend geloof deelgenoten van de Goddelijke natuur zullen worden (2 Petrus 1:4). Deze geheiligde heiligen, die het karakter van onze Schepper perfect weerspiegelen, zullen leven en wandelen in de volledige overwinning van onze Verlosser op elke zonde en op de dood.


"Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad (zie Lukas 8:11 en Galaten 3:16) blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is." (1 Johannes 3:9)


"Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn." (Jakobus 1:18)


"u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)


"Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof." (1 Johannes 5:4).


Welke redenen Christenen ook mogen geven om aan yoga deel te nemen - ontspanning, lichaamsbeweging, verbeterde coördinatie, enz. - we moeten in gedachten houden dat het ware doel van yoga de vereniging met een goddelijke geest is, dat wil zeggen, met de vijand van Christus. Zijn de fysieke voordelen van yoga het waard om het eeuwige leven voor te riskeren?


Originele post van Amazing Discoveries. - Vertaald van Engels naar Nederlands met Deepl

Referenties280 weergaven0 opmerkingen

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page