top of page

Is de sabbat aan het kruis genageld?

Heeft Jezus bij Zijn dood de sabbat niet aan het kruis genageld? Laten we eens kijken naar wat er aan het kruis genageld werd in Kolossenzen 2:14-17:


"...en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus." - Kolossenzen 2:14-17.Symbolen en schaduwen

De ceremoniële wet die wees naar Jezus, het Lam van God, dat aan het kruis geofferd werd voor onze zonden, werd aan het kruis genageld. Daar, aan het kruis, ontmoette type (het Pesachlam) antitype (Jezus, het Lam van God). Het symbool kwam tegenover de werkelijkheid te staan en de schaduw vond zijn inhoud. Paulus vat de betekenis van alle Joodse ceremonies als volgt samen: "Die een schaduw zijn van de toekomende dingen." Dus de sabbatten die genoemd worden in Kolossenzen 2:16 zijn die sabbatten die typen of symbolen waren van iets beters dat komen zou.


Oud Testamentische ceremoniële sabbatten

Als je de ceremoniën van het oude Israël bestudeert, zul je zeven jaarlijkse ceremoniële sabbatten vinden die te maken hadden met de jaarlijkse Joodse feesten. Deze sabbatten kwamen op verschillende dagen van de week, door de jaren heen, net zoals je verjaardag dat doet. Het waren schaduwen van de dingen die zouden komen.Wat werd er aan het kruis genageld?

De sabbat van de zevende dag van het vierde gebod was geen schaduw die wachtte op zijn vervulling. Het was geen symbool van iets dat met het kruis te maken had. De sabbat van de zevende dag is het gedenkteken van een voltooid feit, de schepping van onze wereld in zes dagen. De zevende-dags sabbat van de 10 Geboden had geen verband met de ceremoniële sabbatten. Die ceremoniële sabbatten van Kolossenzen 2:16 waren aan het kruis genageld of eindigden bij het kruis. Terwijl aan de andere kant de sabbat van de zevende dag, als een deel van Gods eeuwige wet, nooit eindigt en zal blijven worden gehouden op de nieuwe aarde wanneer de zonde voor altijd verdwenen is. (Zie Jesaja 66:23.)


>> LEES MEER: IN STEEN GESCHREVEN

252 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page