top of page

Hoe kan ik gelukkig zijn?

Houd je ogen op God gericht

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd... - Psalm 16:8,9

Geluk in het doen - Het maakt niet uit wat onze positie is of hoe beperkt onze capaciteiten zijn, we hebben een werk te doen voor de Meester. Onze genaden worden ontwikkeld en gerijpt door oefening. Met de waarheid van God brandend in de ziel, kunnen wij niet stilzitten. Het geluk dat wij zullen ervaren in het doen, zal zelfs in dit leven elke inspanning compenseren. Alleen zij die het geluk hebben ervaren dat voortvloeit uit zelfverloochenende inspanning in de dienst van Christus, kunnen met begrip over deze zaak spreken. Het is inderdaad een vreugde zo zuiver, zo diep, dat taal haar niet kan uitdrukken. - 2MCP 645.2Doe goed

Want Hij geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor Zijn aangezicht. - Prediker 2:26

We zullen ons geluk vinden in het geluk van degenen die we helpen en zegenen. - AA 12.1


Erken God als bron van je hulp

Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, - Psalm 146:5


Wees genadig

Wie zijn naaste veracht, zondigt, maar welzalig is hij die zich over ellendigen ontfermt. - Spreuken 14:21

De sterkste impuls van de mens - De Bijbel stelt ons de ondoorgrondelijke rijkdommen en onsterfelijke schatten van de hemel voor. De sterkste impuls van de mens spoort hem aan om zijn eigen geluk te zoeken, en de Bijbel erkent dit verlangen en toont ons dat de hele hemel zich met de mens zal verenigen in zijn streven om het ware geluk te verkrijgen. Het openbaart de voorwaarde waarop de vrede van Christus aan de mensen wordt gegeven. Het beschrijft een huis van eeuwig geluk en zonneschijn waar geen tranen of gebrek ooit gekend zal worden. - 2MCP 643.1Denk na over wat God voor je heeft gedaan

Toen werd onze mond vervuld met lachenen onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken: De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan! - Psalm 126:2

Arbeid was bestemd voor het geluk van de mens - God is een liefhebber van het mooie. Hij heeft ons daarvan een onmiskenbaar bewijs gegeven in het werk van Zijn handen. Hij plantte voor onze eerste ouders een prachtige tuin in Eden. Statige bomen werden uit de grond doen groeien, van allerlei soort, voor nut en versiering. Er werden prachtige bloemen gevormd, van zeldzame schoonheid, in elke tint en kleur, die de lucht parfumeerden. Het was Gods bedoeling dat de mens geluk zou vinden in het verzorgen van de dingen die Hij had geschapen, en dat in zijn behoeften zou worden voorzien met de vruchten van de bomen van de tuin. - AH 27.1Wees gehoorzaam aan het woord van God

Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. - Spreuken 29:18

God verwijdert hindernissen voor geluk - God zoekt ons echte geluk. Als iets daarvoor in de weg staat, ziet Hij dat het eerst verwijderd moet worden. Hij zal onze bedoelingen dwarsbomen en onze verwachtingen teleurstellen en ons door teleurstellingen en beproevingen leiden om ons te openbaren hoe wij zelf zijn: zonde is de oorzaak van al onze ellende. Als wij ware vrede en geluk van geest willen hebben, moet de zonde verwijderd worden. - 2MCP


Vertrouw God

Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij. - Spreuken 16:20

Echt geluk komt voort uit een hart in vrede met God - 2MCP 644.2


Bevorder vrede

Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap. - Spreuken 12:20


172 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page