top of page

Hoe vergroot ik mijn geloof?Groei door het Woord te horen

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. - Romeinen 10:17

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” Op. 3:20


“Hoe graag wil Christus bezit nemen van de zieletempel als wij Hem dat laten doen! Hij wordt voorgesteld als wachtend en kloppend op de deur van het hart. Waarom komt Hij dan niet binnen? Omdat de liefde voor de zonde de deur van ons hart heeft gesloten. Zodra we erin toestemmen de zonde op te geven, onze schuld toe te geven, wordt de barrière verwijderd tussen de ziel en de Verlosser.” 1 SM 325


Groei door het Woord te geloven

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid - Romeinen 10:10

“Het verdrijven van de zonde is het werk van de ziel zelf. Het is waar, we hebben niet de kracht om onszelf te bevrijden van de macht van satan; maar wanneer we verlangen bevrijd te worden van zonden en in onze grote nood roepen om sterkte van buiten en boven ons, dan worden de krachten van de ziel doordrenkt met de goddelijke kracht van de Heilige Geest, en zij gehoorzamen aan datgene wat de ziel hun voorschrijft in het volbrengen van de wil van God.” WdE 405


Groei door God’s Woord te nemen

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. - Spreuken 4:20

“De weg is vrij gemaakt voor allen die ervoor kiezen om te horen, berouw te hebben en te geloven. De hele hemel wacht op de medewerking van de zondaar en de enige barrière die hem in de weg staat is er één die alleen hijzelf kan verwijderen, zijn eigen wil. Hij moet zich onderwerpen aan de wil van God en door berouw en geloof tot God komen voor verlossing. Niemand zal gedwongen worden tegen zijn wil; Christus trekt, maar dwingt nooit.” RH 24-3-1896


Groei door te handelen naar God’s Woord

Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. - Jakobus 2:17

“Door een kracht – even onzichtbaar als de wind – werkt Christus voortdurend aan het hart. Gaandeweg, misschien zonder dat de mens het bemerkt, worden er indrukken gemaakt die erop gericht zijn de ziel tot Christus te trekken. Deze indrukken kunnen verkregen worden door over Hem na te denken, door het lezen van de Schriften, of door het horen van het Woord bij monde van een bezielde prediker. En dan, plotseling, wanneer de Geest een meer direct beroep op de mens doet, geeft de ziel zich vol vreugde aan Jezus over. Door velen wordt dit een plotselinge bekering genoemd; maar het is een gevolg van een langdurig noden van de Geest van God, een geduldig, langdurig proces.” WdE 135


Onderwerp jezelf aan God

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. - Jakobus 4:7

“De allereerste stap in het naderen tot God is de liefde die Hij voor ons heeft te kennen en erin te geloven. Want door de aantrekkingskracht van Zijn liefde worden wij ertoe geleid, tot Hem te komen.” BZ 83


Bid

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. - Psalm 145:18

“Wij zullen ons vaak in tranen moeten buigen aan de voeten van Jezus vanwege onze tekortkomingen en fouten. Maar we behoeven niet de moed te verliezen. Zelfs als we door de vijand worden overwonnen, worden wij niet door God verworpen en laat Hij ons niet in de steek. Nee! Christus zit aan Gods rechterhand en bemiddelt voor ons. De geliefde apostel Johannes zei: “Dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige”. En vergeet de woorden van Jezus niet: “De Vader Zelf heeft u lief.” Hij wil de band met u herstellen en verlangt ernaar Zijn eigen zuiverheid en heiligheid in u weerspiegeld te zien. Als u uzelf maar aan Hem overgeeft, zal Hij, Die een goed werk in u begonnen is, dat voortzetten tot de dag van Jezus Christus. Bid nog ernstiger en geloof nog vuriger.” WnC 62

103 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page