top of page

Hoe kan je angst overwinnen?Geloof dat God van iedereen houdt en voor iedereen zorgt

Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. - Mattheüs 10:29


Geloof dat God er voor jou is

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? - Psalm 27:1


Vertrouw God

Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. - Psalm 56:4


Vergeet nooit de kracht van God om je angsten te kalmeren

En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan! En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. - Mattheüs 8:25


Heb God en anderen lief

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. - 1 Johannes 4:18


Breng je angsten naar God

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. - Psalm 34:5


Accepteer de vrede van Jezus

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. - Johannes 14:27

141 weergaven0 opmerkingen

댓글


bottom of page