top of page

Hydrotherapie

Hydrotherapie is het gebruik van water om ziektes te behandelen. Het zorgt ervoor dat het lichaam reageert op een manier dat het zijn eigen genezing in gang zet. Deze reacties zijn onder andere een verhoogde circulatie waarbij weefsels meer zuurstof en voedingsstoffen krijgen en afvalstoffen beter worden afgevoerd, meer witte bloedcellen worden aangemaakt en in beweging worden gebracht, waardoor het immuunsysteem beter kan vechten, het zenuwstelsel en de organen zullen efficiënter en vitaler functioneren, en nog diverse andere voordelen worden bereikt.


Hydrotherapie wordt al duizenden jaren toegepast en kan zo eenvoudig zijn als het wassen van een wond of zo complex als afwisselende kompressen. Het wordt tegenwoordig niet vaak meer toegepast omdat het onhandig kan zijn, bijvoorbeeld het innemen van een antibiotica pil is gemakkelijker dan het regelen van een warm bad. Toch is hydrotherapie, ondanks het vele werk, zeer doeltreffend. De weinige bijwerkingen zijn meteen duidelijk. De patiënt voelt zich er prettig bij en het lichaam wordt er zelfs sterker van.


Leven is in het bloed

In de Schriften staat een van de meest fundamentele wetten van het menselijk lichaam:

"Want het leven van het vlees is in het bloed." - Leviticus 17:11.


Wat is het dat je levend maakt? Volgens de Bijbel is het het bloed dat door je lichaam stroomt. Je hersenen en zenuwen, klieren en inwendige organen, zijn allemaal erg belangrijk. Maar er is geen "leven" intrinsiek in een van hen. Ze zijn alleen levend omdat er elk moment levend bloed doorheen stroomt, dat elke vezel, weefsel en cel ervan doordrenkt en voedt.


Het leven zit niet in je hart, want dat is slechts een vloeistofpomp. Evenmin zit het in je lichaamsafscheidingen, ledematen, lymfeweefsel, ogen, of zenuwcellen. Het enige leven in jouw lichaam - dat leven geeft aan jouw gehele lichaam door een voortdurend doordrenkingsproces - is in jouw bloed:

Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten." - Genesis 9:4. "Alleen, houd eraan vast geen bloed te eten, want het bloed is de ziel (KJV: leven), en u mag niet, samen met het vlees, ook de ziel (KJV: leven) eten." - Deuteronomium 12:23


Hoe komt genezing in aangetaste delen van je lichaam? Uw inwendige organen, vooral uw lever, zijn heel belangrijk. Zo ook je hersenen. Maar het is het bloed dat de genezing naar je lichaam brengt. Niet alleen bevat het leven, het is ook het enige middel om vitale voeding uit je verteerd voedsel naar al je lichaamsdelen te brengen. En het brengt ook die levensvonk, kostbare zuurstof, zonder welke je snel zou sterven.


Omdat het leven in het bloed zit, moest Christus sterven voor onze zonden. Alleen onze God kon het losgeld voor onze zielen betalen, en Jezus legde Zijn leven voor ons neer, en vergoot Zijn bloed voor ons, - opdat wij vergeving van zonde zouden krijgen en door Zijn genade in staat gesteld zouden worden om Zijn Morele Wet van Tien Geboden te gehoorzamen - om nu een rein, Godvruchtig leven te leiden, en voor altijd bij Hem te wonen op de nieuw gemaakte aarde.


Maar meer:

Terwijl het bloed snel door jouw lichaam stroomt, brengt het niet alleen voedsel en zuurstof; het voert ook afvalproducten af van elke cel in jouw lichaam. Het bloed brengt dus niet alleen leven voort, het geneest en herstelt ook. En het doet dit voortdurend. Elke dag pompt jouw hart een verbazingwekkende hoeveelheid bloed door jouw lichaam. Maar zonder dat zou je sterven. Want uit je hart stromend - daaruit voortkomend - is je eigen leven.


Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven."- Spreuken 4:23. Wat doet watertherapie? Het is het krachtigste, natuurlijke, niet-giftige middel om het voedende, genezende bloed snel in en uit zieke, afgetakelde lichaamsdelen te brengen. Laten we ons nu richten op hoe en waarom watertherapie dit zo goed kan doen:Rode en Witte bloedcellen

Laten we eerst eens kort kijken naar twee van de vele belangrijke dingen die in het bloed zitten. Deze wonderbaarlijke vloeistof bevat verschillende soorten cellen. Een daarvan is de rode bloedcel (RBC). Deze cel, die de rode kleur van het bloed heeft, is de drager van voeding en zuurstof naar elk weefsel en elke vezel van je lichaam. En hij voert daarbij kooldioxide en andere afvalproducten af. Zo voedt en reinigt hij. RBC's zijn zo klein dat er 3.000 naast elkaar kunnen liggen op een afstand van slechts een centimeter. In een hoeveelheid bloed die kleiner is dan een druppel (een kubieke millimeter), bevinden zich ongeveer 4 tot 5 miljoen RBC's. Dan zijn er de Witte Bloedcellen (WBC). Deze kleurloze micro-dots beschermen het lichaam tegen gifstoffen, ziekte-organismen en verschillende irriterende stoffen. Onze hemelse Vader gaf ons de RBC's om voeding te brengen aan het hele systeem; en Hij gaf ons de WBC's om ziekten aan te vallen en te vernietigen waar ze zich ook in het lichaam bevinden. Wanneer een persoon gezond is, zijn er normaal ongeveer 7.000 tot 9.000 WBC's in elke kleine bloeddruppel. Maar wanneer er een infectie aanwezig is, stijgt dit tot 15.000 à 25.000.


Als het genezende, leven-gevende bloed het gewonde of geïnfecteerde gebied binnenkomt, brengt het voeding en zuurstof. Het brengt ook fagocyten (een andere naam voor de witte bloedcellen), die letterlijk de infectie en vreemde stoffen opslokken. En het bloed levert ook de materialen waarmee het lichaam de gescheurde, zieke structuren in het lichaam weer kan opbouwen.


Maar er zijn twee beperkingen aan het bloed:

 1. Er is niet genoeg. Je hart zou verschillende malen groter moeten zijn dan het is, om je van al het bloed te voorzien dat je nodig hebt. Dit is de reden waarom u niet moet zwemmen gedurende dertig minuten na een maaltijd: er is niet genoeg bloed om tegelijkertijd voor de eerste spijsvertering en spieractiviteit te zorgen. Het is hetzelfde wanneer er een probleem is in een deel van je lichaam: Je hebt meer bloed - of een snellere bloedstroom - nodig dan normaal om genezing te bewerkstelligen.

 2. Het bloed heeft de neiging te stollen, of zich te verzamelen, in een beschadigd of geïnfecteerd deel van uw lichaam. Het resultaat is een verstopping van te veel bloed op een plaats. De bloedcirculatie naar dat deel is vertraagd en het samengepakte bloed heeft minder vermogen om te voeden en te genezen.


We moeten dus grotere hoeveelheden bloed naar de aangetaste gebieden brengen, en we moeten het er sneller in en uit laten stromen. We moeten de bloedcirculatie losser maken, versnellen en egaliseren. We willen niet dat het zich op één plaats verzamelt; we willen dat het in een goed tempo door het lichaam heen en weer beweegt, want dat houdt het bloed gezond en vol met verse zuurstof uit de longen en overvloedige voeding uit de lever en de poortader.


En, interessant genoeg, als het bloed in gezonde activiteit versnelt, begint het beenmerg meer bloed aan te maken dan het normaal zou doen!


God heeft voorzien dat zorgvuldig gegeven aanwending van warm en koud op het lichaam deze hulp zullen bieden. Maar wat kunnen we gebruiken om deze warmte en koude in contact te brengen met het lichaam? Water - de meest overvloedige, natuurlijke bron van warmte en koude die op onze planeet te vinden is. Water: de stof die warmte en koude beter kan vasthouden dan enig ander gewoon element om ons heen. Water: de stof die beter kan reinigen dan al het andere in de wereld.


Water is, net als bloed, een heel bijzonder geschenk van God aan de mensheid.

Jijzelf bestaat voor ongeveer 65 procent uit water, en deze wonderbaarlijke vloeistof is een voortdurende noodzaak voor je bestaan, zowel in je lichaam als daarbuiten.


Hitte

 • Verhoogt de doorbloeding

 • Verhoogt de ontstekingsreactie

 • Verhoogt de oedeemproductie

 • Verhoogt bloedingen

 • Vermindert spierpijn en spasmen

 • Vermindert stijfheid bij artritis


Koud

 • Vermindert de bloedstroom

 • Vermindert de ontstekingsreactie

 • Vermindert de oedeemproductie

 • Vermindert bloedingen

 • Vermindert spierpijn en spasmen

 • Verhoogt de stijfheid bij artritis


Maar wat kan je dan precies doen?

Er zijn heel veel verschillende soorten behandelingen van hydrotherapie die je kunt uitvoeren. Er zijn makkelijke manieren maar het kan ook complex worden. En in sommige gevallen is het belangrijk om iemand bij je te hebben wanneer je de behandeling uitvoert. Daarbij moet degene die de behandeling krijgt ook goed gemonitord worden op de hartfrequentie en de bloeddruk. Als je niet zeker weet of je dit kan uitvoeren, vraag dan altijd even iemand die meer kennis hierover heeft en je daarbij kan helpen! Start niet alleen met complexe handelingen!

Maar laten we beginnen bij de makkelijke behandelingen:


Heet-koude douche (contrastdouche)

Contrastdouches zijn een snelle en eenvoudige techniek voor thuisgebruik die het immuunsysteem verbetert.


Het is aangetoond dat contrastdouches het immuunsysteem stimuleren om veel voorkomende ziektes zoals verkoudheid en griep te helpen voorkomen en bestrijden. Het enige wat je nodig hebt is een douche met de mogelijkheid om snel van temperatuur te wisselen tussen warm en koud, en een droge handdoek. Het beste is om gedurende drie tot vier cycli af te wisselen tussen warm en koud:

 • HEET-fase: zet de temperatuur gedurende drie minuten zo heet als u kunt verdragen

 • KOUDE fase: zet de temperatuur gedurende 30 seconden (of langer) zeer laag


Eindig altijd met KOUD, en droog u na afloop snel af met een handdoek.


Eindigen met koud kan schokkend aanvoelen, maar het is belangrijk om dit te doen omdat het zorgt voor een snelle vasoconstrictie van de oppervlakkige bloedvaten, en uw lichaam zal zich aanpassen door daarna op te warmen.

Dag na dag, als je jouw tolerantie voor de temperatuursverandering verhoogt, kan je de warme en koude temperaturen extremer maken en de duur van de koude cyclus verlengen.


Heet voetenbad


Deze behandeling kan worden gebruikt voor een verscheidenheid van kwalen, van hoofdpijn tot maagpijn. Je kan dit ook gebruiken in combinatie met andere behandelingen, zoals kompressen of een Russisch stoombad.

Het warme voetbad beïnvloedt de circulatie van het hele lichaam. Warmte zet de bloedvaten van de voeten uit of verwijdt ze, waardoor het bloed van andere lichaamsdelen naar de voeten wordt verplaatst. De verhoogde bloedstroom naar de voeten verlicht de stuwing van het bloed in de hersenen, longen en buikorganen.

Hoe kan het je helpen? (Behandelingsindicaties)

 • Voorkomen of verkorten van verkoudheid, verstopping van de borst, griep of hoesten

 • Hoofdpijn en het stoppen van neusbloedingen

 • Bekkenkrampen of prostaataandoeningen

 • Vermindering van pijn overal in het lichaam van kiespijn tot rugpijn

 • Vermoeidheid en nerveuze spanning verlichten

 • Verwarmt het lichaam als voorbereiding op massage of een andere behandeling

Hoe ga je te werk?

Leg een deken over een stoel, en bedek de deken met een laken. Leg een stuk plastic onder de bak, en bedek het plastic met een droge handdoek. Vul de bak met warm water zo dat de persoon dit kan verdragen. Laat het diep genoeg zijn dat de enkels volledig worden bedekt. Bid eerst samen voor deze behandeling. Laat de voeten in het warm water dompelen. Wikkel de persoon en de voetenbak volledig in het laken en de deken. Laat het hoofd en de nek bloot liggen. Leg bij zweten koude doek op het hoofd en de nek. (Je kan het voetenbad ook zonder de deken en lakens doen)


Laat de patiënt tijdens de behandeling genoeg water drinken om het water dat door het zweten verloren gaat, te vervangen. Voeg regelmatig heet water toe aan het voetbad om de warmte te behouden. Plaats je hand tussen het hete water dat wordt ingeschonken en de voeten van de patiënt (om te voorkomen dat de voeten verbranden). Roer het water tijdens het gieten. Ga door met de behandeling 15 tot 20 minuten.


Bij het beëindigen van de behandeling til de voeten uit het hete water. Giet snel koud water over de voeten. Verwijder het bad en leg de voeten op de droge handdoek. Droog de voeten en tenen grondig af. Trek warme sokken of pantoffels aan om afkoeling te voorkomen. Als je zweet, wrijf de huid dan stevig in met een koud washandje en droog de huid vervolgens af met een handdoek. Verwijder vochtige kleding en vervang deze door schone, droge kleding. De persoon moet na elke behandeling 20 tot 30 minuten rusten.


LET OP:

Gebruik alleen milde warmte bij diabetici en anderen met gevoelloosheid of verminderde bloedtoevoer naar de benen en voeten. Vraag een zorgverlener voor meer advies.


Warmtekompres

Het gebruik van een warmtekompres houdt in dat een koude, natte doek - bedekt met een droge doek - op een lichaamsdeel wordt aangebracht, waardoor het behandelde gebied wordt verwarmd.


Hoe kan het je helpen? (Behandelingsindicaties)

Het verwarmingscompres kan worden gebruikt voor de volgende aandoeningen:

 • Keelpijn, verschillende ontstekingen in de keel, oorpijn

 • Gewrichtspijn en -ontsteking bij artritis, reumatische koorts, trauma

 • Verstopping van de borst of hoesten bij verkoudheid of griep, bronchitis, longontsteking, kinkhoest, astma

 • Buik constipatie, hepatitis, ontsteking van de dunne of dikke darm, zwangerschapsmisselijkheid, kolieken, moeilijkheden

 • Slapen en zenuwaandoeningen

 • Dezelfde indicaties als het warme voetbad.


Hoe ga je te werk?

 • Het kompres bestaat uit twee delen: 1) een natte binnenste katoenen flanellen doek of ander los geweven materiaal van één of twee diktes, en 2) een droge buitenste wollen doek of ander dicht geweven materiaal.

 • De binnendoek moet breed genoeg zijn om de behandelde zone volledig te bedekken en volledig rond het lichaamsdeel te wikkelen. De buitendoek moet ±2 cm breder zijn aan elke kant, dan het binnendoek.

 • Voordat je begint, begin dan altijd met gebed.

 • Dompel de binnendoek in koud water; knijp al het overtollige water eruit. Breng dit rechtstreeks op het te behandelen huidoppervlak aan. De droge buitenste doek wordt vervolgens rechtstreeks op de binnenste doek aangebracht. De buitenste doek moet goed aansluiten en de binnenste doek volledig bedekken om de lucht buiten te sluiten en het kompres op te warmen. Gebruik veiligheidsspelden om het buitenste deel van het kompres op zijn plaats te houden. Het kompres zal eerst koud zijn, maar in korte tijd zal het opwarmen.

 • Terwijl het kompres opwarmt, zorgt de warmte ervoor dat de bloedvaten in de huid uitzetten of verwijden. De verhoogde bloedstroom naar het huidoppervlak verlicht de verstopping in de weefsels onder het oppervlak van het behandelde deel.

 • Controleer de natte binnendoek na 30 minuten om er zeker van te zijn dat deze opwarmt.

 • De koude, natte binnendoek kan worden vervangen door een droge doek als de doek niet opwarmt. Laat het kompres enkele uren of 's nachts zitten. Als je het kompres 's nachts laat zitten, moet het tegen de ochtend droog zijn.

 • Verwijder 's morgens het kompres en wrijf de behandelde zone stevig in met een koud washandje.

 • Droog het gebied grondig af. Houd de persoon warm en comfortabel.Neem bij vragen gerust contact op via: info@lightchanneltv.org


LET OP / DISCLAIMER: Deze informatie is educatief en algemeen van aard. De informatie op deze website is geen vervanging voor medische diagnose, persoonlijk advies of behandeling door een gekwalificeerde zorgverlener. Check altijd met een zorgverlener wat voor behandeling het beste bij je past.

296 weergaven0 opmerkingen

Σχόλια


bottom of page