top of page

Natuurlijke genezing


Voor de zieken is de kwestie van het gezond worden een zaak van vitaal belang; en de inspanningen van de mens voor het herstel van de gezondheid zijn ontelbaar. In de wereld van de geneeskunde vinden we bijna alles wat als geneesmiddel wordt gebruikt, waarvan velen beweren de inherente kracht te hebben om bijna elke ziekte te genezen; en toch merken we dat de mens niet overal gezond wordt.


De zieke mens moet datgene hebben wat hem op de meest natuurlijke wijze weer tot leven en gezondheid zal brengen. De elementen die mensen genezen zijn dezelfde die mensen gezond houden. De natuurlijke processen van het menselijk lichaam zijn gebouwd op gezondheid, op leven en op de voortzetting van het leven. Wat de innerlijke omstandigheden betreft, die zijn allemaal perfect. De wetten die het lichaam besturen zijn foutloos, net als de wetten die het universum besturen. Er is niets in de wereld dat in zichzelf zelfvernietigend is. Als wij lijden, is er misbruik gemaakt van de natuur, haar wegen zijn niet toegestaan te prevaleren. De mens is in strijd met zichzelf. Wij zijn afgeweken van het natuurlijke instinct en de leer van de natuur. Onze voorouders en wijzelf zijn verantwoordelijk voor al onze kwalen.


Dezelfde kracht die schept, onderhoudt; en dezelfde kracht die onderhoudt, geneest.

Maar ziekte is niet hopeloos. Zelfs de erkende ongeneeslijken zijn dat zelden in feite. Dezelfde kracht die schept, onderhoudt; en dezelfde kracht die onderhoudt, geneest. Als we dit proces begrijpen en enkele van de fundamentele principes die aan het leven ten grondslag liggen, en bereid zijn om juist te leven, zullen we geen moeite hebben om onze gezondheid te behouden en veilig te stellen.

De symptomen van onze ziekten zijn dikwijls slechts pogingen van de natuur om te genezen. Iemand die longproblemen heeft, hoest. De hoest is niet het probleem, het is de inspanning van de natuur om de zieke substantie af te voeren. Iemand heeft koorts. Deze koorts is slechts een symptoom van een bepaalde aandoening. Er is een of ander vergif in het systeem dat de natuur probeert te oxideren; en zo vinden we dat bijna alle symptomen waaraan we lijden slechts de stem van de natuur zijn die onze geest leidt naar de beste manier om ziekte af te werpen. Zelden moet deze stem worden onderdrukt; maar let op haar pogingen, en zij zal ons leren wat te doen om beter te worden.


Het is waar dat de symptomen soms hevig worden, en dat het nodig is om tijdelijke verlichting te vragen; maar de verstandige arts zal, naast deze tijdelijke verlichting, zijn grootste inspanning leveren om samen te werken met de natuur in wat zij aan het doen is. In plaats van de hoest te onderdrukken, zal hij helpen bij het verwijderen van de vreemde stof uit de longen. De koorts zal niet dwingend worden behandeld; maar het gif waarvan het een symptoom is, zal worden geoxideerd en geëlimineerd op de meest grondige en economische manier.
Voedsel, water, lucht en zonneschijn, met de warmte en het koude die daarvan het gevolg zijn, zijn de externe condities die het meest te maken hebben met de vorming van onze omgeving. Beweging en rust van geest en spieren zijn de innerlijke activiteiten die de werkende krachten zijn die bepalen wat de ontwikkeling van ons leven zal zijn. Wanneer deze omstandigheden natuurlijk zijn, kan ziekte niet bestaan. Gezondheid en ziekte zijn tegengestelde krachten. Zij kunnen niet samen blijven zonder een conflict. De overheersing van de een betekent de verdrijving van de ander.


Frisse lucht, zonlicht, matigheid, rust, beweging, goede voeding, het gebruik van water, vertrouwen in de Scheppende kracht - dat zijn de ware remedies.

Wanneer het individu ziek is geworden, beschikt hij over de middelen van dezelfde instanties die de gezondheid in stand houden, om te worden gebruikt als middel om de gezondheid te herstellen. Als al deze krachten goed begrepen en zo goed mogelijk benut zouden worden, zouden er buiten deze natuurlijke krachten maar heel weinig geneeskrachtige maatregelen nodig zijn om de genezing te bevorderen.Hydrotherapie

Warmte en koude alleen zijn middelen die gunstig kunnen worden gebruikt in een grote verscheidenheid van zieke toestanden. Koude is een tonicum. Het stimuleert de vuren van het lichaam om meer warmte te produceren, het helpt de weerstand van de weefsels op peil te houden, wanneer een deel van het lichaam of een bepaald orgaan traag wordt, zijn koude-toepassingen een van de zekerste manieren om hun activiteit te herstellen, en wanneer het herhaaldelijk op een verstandige manier wordt toegepast, zal het leiden tot het kweken van fysieke kracht en functionele sterkte. Warmte heeft ongeveer het tegenovergestelde effect; zij ontspant de weefsels en dreigt ze te verzwakken indien zij voortdurend wordt toegepast. Als een middel om pijn te verlichten en de spanning weg te nemen van weefsels die in een spasmodische toestand verkeren, is het zeer doeltreffend, en het zal ook wezenlijk helpen bij het veroorzaken van vrije eliminatie. Warmte die op het lichaamsoppervlak wordt aangebracht, zorgt ervoor dat de huid vrijer kan werken. Het drinken van warm water bevordert de werking van de nieren en andere uitscheidingsorganen. Afwisselend kan warmte en koude op zo'n grote verscheidenheid van manieren worden toegepast, dat nog grotere resultaten kunnen worden verkregen bij het versterken en cultiveren van de lichaamsfuncties, en ook voor het verlichten van de symptomen van ziekte en de eliminatie ervan uit het systeem.


Het is niet de kwaal die aandacht moet krijgen, maar dat de lichaamsfuncties hersteld en versterkt worden.

In alle zieke toestanden is het niet de kwaal alleen die de aandacht moet krijgen, maar moeten de verzwakte, perverse werkingen van alle lichaamsfuncties hersteld en versterkt worden. Het bloed, dat onvolmaakt circuleert in de verschillende delen van het lichaam, moet opnieuw een gelijkmatige verdeling krijgen. De spijsvertering, die verzwakt is omdat de stromen van de spijsverterings- en verteringssappen belemmerd zijn, moet weer geopend worden, en de juiste spieractiviteiten moeten weer op gang gebracht worden. Op dezelfde manier worden alle functies van het lichaam verstoord door het binnendringen van ziekte in het systeem, of liever door de verstoorde toestand van het systeem, die het binnendringen van ziekte mogelijk maakt. Wanneer een mens de verschillende afwijkingen die in het systeem worden aangetroffen werkelijk onderkent, kan hij door middel van de verschillende natuurgeneeswijzen die op wetenschappelijke wijze worden toegepast, de functies van het lichaam opnieuw afstellen en de weefsels zo versterken en verstevigen dat ziekte geen kans meer krijgt.

Geschreven door - BT A. J. SANDERSON, M. D.
Vertaald uit de Pacific Health Journal - August, 1901.

Comments


bottom of page