top of page

De Sabbat - is het nog steeds relevant?

 • Zoals we in de vorige studie zagen, is Gods wet nog steeds van kracht, net als in de eeuwigheid.

 • Er is één specifiek gebod waarvan God wist dat het vergeten zou worden.

 • In deze studie zullen we spreken over een bijbelse waarheid die eeuwenlang verloren en vergeten was door de meerderheid van de Christelijke wereld, maar dat zelfs vandaag de dag een fundamentele waarde heeft.


Welk gebod wilde God dat wij ons speciaal herinnerden?

Exodus 20:8-11

 • God stelde een speciale rustdag in, elke week.

 • De reden waarom God dat deed was om ons niet te laten vergeten dat God onze schepper is, die in zes dagen de hemelen en de aarde schiep.

 • Hij wist dat deze dag vergeten zou worden en dit is de reden waarom het gebod begint met aan Gods volk te vragen "Gedenk".


Wanneer werd deze rustdag ingesteld?

Genesis 2:1-3

 • God zelf was de eerste die de Sabbat hield.

 • Na zes dagen werk in de schepping, hield God op met Zijn activiteiten en wijdde één dag om samen met Zijn schepselen door te brengen.

 • Hij gaf een voorbeeld aan Adam en Eva (zij werden geschapen op de zesde dag, volgens Genesis 1:27,31, en waren er dus getuige van dat God de Sabbat hield), zodat zij hetzelfde konden doen na hun eerste zes dagen van arbeid, door op de Sabbatdag te rusten om hun Schepper te ontmoeten.

Wat is het doel van de Sabbat, volgens de Bijbel?

HET IS EEN TEKEN: Ezechiël 20:12,20

 • De Sabbat is een teken dat God degene is die ons heiligt, of met andere woorden, Hij is degene die ons heilig maakt. Het is door de kracht van God dat wij overwinning kunnen hebben over verzoeking en zonde.

 • De Sabbat is een teken dat God, de God van de Bijbel, onze God is. Wat een kostbare reden om deze dag heilig te houden.

OM TE HERINNEREN: Exodus 20:11; Deuteronomium 5:12-15

 • Om deze dag elke week te houden helpt ons om het doel van ons leven te herinneren. Wij zijn geschapen door een liefhebbende God die ons maakte met een speciaal doel in Zijn gedachten. Hij is degene aan wie we dit doel moeten vragen, terwijl we ons herinneren waar we vandaan komen.

 • God is niet alleen onze Schepper, maar ook onze Bevrijder. Hij is degene die ons bevrijdt van de slavernij van de zonde en de veroordeling van de dood. Wij moeten voortdurend om Zijn leiding en bescherming vragen.


Hoe moeten wij de Sabbat houden?

DOOR GOED TE DOEN AAN ANDEREN: Mattheüs 12:11-12; Lucas 14:1-6

 • Toen Jezus op aarde was, liet Hij ons een voorbeeld na over hoe we de Sabbat moeten houden.

 • Hij gebruikte de kostbare uren van deze dag om goed te doen aan anderen.

 • De Bijbel vertelt ons dat Hij meer dan eens mensen genas op de Sabbatdag.

 • Toen Hij daarvoor berispt werd, legde Hij duidelijk uit dat het geoorloofd is goed te doen op Sabbat.

DENKEN EN SPREKEN OVER GOD: Lucas 4:16; Handelingen 13:14,42-44; Handelingen 18:1-4

 • Elke Sabbat ging Jezus naar de synagoge, de plaats waar gelovigen in zijn tijd samenkwamen, om samen te bidden en samen het Woord van God te bestuderen.

 • Ook de apostel Paulus, jaren na Jezus' opstanding, bezocht godsdienstige bijeenkomsten en rustte iedere Sabbat van andere werkzaamheden (zie Handelingen 28:17).

 • Toen Paulus door de heidenen werd gevraagd om opnieuw over Bijbelse onderwerpen te spreken, nodigden zij hem zelf niet uit voor de volgende dag, maar vroegen zij om dat op de volgende Sabbat te doen, en de hele stad kwam op die dag naar hem luisteren.

 • Toen Paulus moest werken om in zijn levensonderhoud te voorzien, was de Sabbat elke week een dag om Gods woord met anderen te delen.

GENIETEN VAN GODS SCHEPING:

Psalm 19:1-4; Psalm 8:3-9

 • Gods schepping spreekt nog steeds over Hem, ook al draagt zij nu tekenen van verval vanwege de zonde (zie Romeinen 8:21-22).

 • De Geest van God kan ons helpen de geestelijke lessen te begrijpen die in de natuur te vinden zijn, en waarvan sommige in de Bijbel in liederen en gelijkenissen worden uitgelegd.

 • Wat is een betere dag dan de Sabbat om te gedenken van onze Schepper door Zijn eigen schepping.

HET VERMIJDEN VAN AFLEIDINGEN: Jesaja 58:13-14; Leviticus 23:3; Nehemia 13:15-19

 • Deze dag is zo belangrijk voor onze relatie met God, dat we allerlei afleidingen moeten vermijden die onze aandacht van Hem zouden kunnen afleiden.

 • God heeft grotere zegeningen voor ons dan die waartoe wij zelf in staat zijn. Dus een dag stoppen met ons werk, met reizen, met praten over onze interesses, met het zoeken van ons eigen plezier en met kopen en verkopen, zal geen verlies zijn, maar we zullen merken dat het een grotere zegen is, zowel voor ons als voor ons gezin.

VAN ZONSONDERGANG TOT ZONSONDERGANG: Leviticus 23:32 (Genesis 1:1-5)

 • Het houden van de Sabbat moet gaan van avond tot avond, of met andere woorden, van zonsondergang tot zonsondergang.

 • Dit is omdat God bij de schepping het verloop van dag en nacht vaststelde: aanvankelijk was de wereld in duisternis (nacht) en toen schiep God het licht, met als gevolg de eerste morgen van de geschiedenis van deze wereld. De tweede dag begon vanaf het einde van de eerste lichtperiode, bij zonsondergang.

 • Dagen worden in de Bijbel altijd beschreven als een avond en een morgen, in deze volgorde.

 • Daarom begint de bijbelse Sabbat ook bij zonsondergang en eindigt bij zonsondergang na één dag.


>> LEES MEER: IN STEEN GESCHREVENWelke dag is de zevende dag die door het gebod wordt aangewezen?

Lucas 23:53 - 24:2

 • Jezus stierf op een vrijdag, die volgens de Bijbel de dag van voorbereiding werd genoemd.

 • De vrouwen die bij Hem waren, en zagen dat de zonsondergang nabij was, haastten zich om alles voor te bereiden wat nodig was om het lichaam van Jezus te behandelen volgens de gewoonte van de Joden, maar zij brachten het nog niet op het lichaam aan, maar rustten gedurende de Sabbat, van zonsondergang op vrijdagavond tot zonsondergang op zaterdagavond. Dit is de zevende-dags Sabbat.

 • In feite werd dit specifiek gedaan volgens het gebod (zie Lukas 23:56).

 • Op zondagmorgen, die hier de eerste dag wordt genoemd, gingen zij vroeg naar het graf om het te balsemen, maar zij vonden het leeg omdat Jezus was opgestaan.

 • Door de hele Bijbel heen vinden we dat van de dagen van de week er maar twee een naam hebben de voorbereidingsdag (vrijdag) en de Sabbatdag (zaterdag). Alleen die dingen die een bijzondere waarde hebben, krijgen een naam (in feite wordt een naam gegeven aan een huisdier, terwijl dat niet het geval is met een tafel of een stoel).

 • We kunnen duidelijk zien dat de zevende-dags Sabbat echt belangrijk is voor God.


Wanneer zegt de Bijbel dat we moeten stoppen met het houden van de Sabbat?

Matteüs 24:20; Jesaja 66:22-23


 • De Bijbel vertelt ons dat Jezus verwachtte dat de Sabbat gehouden zou worden, zelfs ongeveer 40 jaar na Zijn dood en opstanding, ten tijde van de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus.

 • De discipelen kregen van Jezus de suggestie om te bidden dat zij niet gedwongen zouden worden om op de Sabbat te vluchten, om een grote onderbreking van deze belangrijke rustdag te voorkomen.

 • De Bijbel leert ons dat de Sabbat niet slechts voor een beperkte tijd zal worden gehouden, maar dat hij zelfs door de geredden tot in eeuwigheid zal worden gehouden.

 • Als de Sabbat zelfs in de eeuwigheid zal worden gehouden, hoeveel te meer moeten wij dan vandaag, in deze wereld vol zorgen en nood, bezit nemen van dit voorsmaakje van de hemel in ons leven.OPROEP

Markus 2:27-28

 • De Sabbat is voor de mens gemaakt als een geschenk van God. Hij is de Heer van deze dag.

 • Het moet geen last zijn, zoals het zou kunnen worden als we ons concentreren op wat we niet mogen doen op deze dag.

 • Onze aandacht moet uitgaan naar de gelegenheid die we hebben om een dag door te brengen die inderdaad een gezegende dag is, een zegen die God heeft voorzien voor ons en voor de mensen om ons heen, om bij onze familie en vrienden te zijn, maar bovenal om op een speciale en betekenisvolle manier bij God te zijn.


>> Zou het niet mooi zijn om eens per week alle spanningen en problemen van ons dagelijks leven te vergeten en deze dag door te brengen met onze gezinnen, om meer te leren over zo'n liefdevolle God als de God van de Bijbel?


>> Wilt u vandaag de beslissing nemen, om de bijbelse Sabbatdag heilig te houden volgens wat God ons in de Bijbel vraagt?200 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page