top of page

5. DE SLEUTEL TOT EEN GELUKKIG HUWELIJK


Het zijn de tragedies van echtscheiding - bittere ex-echtgenoten, gebroken beloften en verwarde kinderen. Laat dit niet gebeuren met uw familie! Of je huwelijk moeilijke tijden doormaakt of echtelijke gelukzaligheid ervaart, of zelfs als je nog niet getrouwd bent, maar het overweegt, de Bijbel biedt bewezen begeleiding om je huwelijk te ondersteunen. Het is een advies van God, degene die een huwelijk heeft gemaakt en geordend! Als je al het andere hebt geprobeerd, waarom zou je Hem dan geen kans geven?


Zeventien sleutels voor een gelukkiger huwelijk1. Zorg voor uw eigen privé-woning.

"Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich bij zijn vrouw voegen, en zij zullen één vlees worden" (Genesis 2:24).


Antwoord: Gods principe is dat een echtpaar uit de woning van hun ouders zou moeten verhuizen en hun eigen huis zou moeten stichten, zelfs als financiën om iets bescheiden vragen, zoals een éénkamerappartement. Een man en vrouw moeten dit samen als één beslissing nemen en standvastig blijven, zelfs als iemand zich hiertegen verzet. Veel huwelijken zouden worden verbeterd als dit beginsel zorgvuldig zou worden gevolgd.


2. Ga door met de romantiek.

"Boven alles hebben vurige liefde voor elkaar, want liefde zal een veelvoud van zonden bedekken" (1 Petrus 4:8).


"Haar man ... prijst haar" (Spreuken 31:28).

"Zij die getrouwd is, maakt zich zorgen ... hoe zij haar man kan

behagen" (1 Korinthiërs 7:34).

"Wees vriendelijk voor elkaar ... geef elkaar, in eer, de

voorkeur" (Romeinen 12:10).

Antwoord: Ga door - of herleef – de romantiek in je huwelijksleven. Succesvolle huwelijken gebeuren niet zomaar; ze moeten ontwikkeld worden. Neem elkaar niet als vanzelfsprekend, of de resulterende eentonigheid kan je huwelijk schaden. Houd uw liefde voor elkaar groeiend door het aan elkaar uit te drukken; anders zou liefde vervagen en zou je uit elkaar kunnen drijven. Liefde en geluk worden niet gevonden door ze voor jezelf te zoeken, maar door ze aan anderen te geven. Besteed dus zoveel mogelijk tijd aan het samen doen van dingen. Leer om elkaar met enthousiasme te

begroeten. Ontspan, bezoek, ga erop uit en eet samen. Vergeet niet de kleine beleefdheden, aanmoedigingen en liefdevolle daden. Verras elkaar met geschenken of gunsten. Probeer elkaar “te overtreffen in liefde". Probeer niet meer uit je huwelijk te halen dan je erin stopt. Gebrek aan liefde is de grootste vernietiger van het huwelijk.


3. Bedenk dat God zich samen met jou in het huwelijk voegde.

"Om deze reden zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich bij zijn vrouw voegen. ... Dus dan zijn ze niet langer twee maar één vlees. Daarom, wat God samengevoegd heeft, laat de mens niet scheiden" (Mattheüs 19:5, 6).


Antwoord: Is liefde bijna verdwenen uit je huis? Terwijl de duivel je huwelijk wil verbreken door je te verleiden om op te geven, vergeet dan niet dat God Zelf samen met jou tot het huwelijk is toegetreden, en Hij wil dat je bij elkaar blijft en gelukkig bent. Hij zal geluk en liefde in je leven brengen als je Zijn goddelijke geboden gehoorzaamt. "Met God zijn alle dingen mogelijk" (Mattheüs 19:26). Wanhoop niet. Gods Geest kan je hart en het hart van je partner veranderen als je het vraagt en Hem toelaat.


De verkeerde manier van denken kan je huwelijk vernietigen.

4. Bewaak je gedachten.

"Zoals hij in zijn hart denkt, zo is hij" (Spreuken 23:7).


"U zult de vrouw van uw naaste niet begeren" (Exodus 20:17).


"Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven"(Spreuken 4:23).


"Al wat eerbaar is ... nobel ... rechtvaardig ... puur ... lief ... van goed verslag ... mediteer over deze dingen" (Filippenzen 4:8).


Antwoord: Het verkeerde soort denken kan je huwelijk ernstig schaden. De duivel zal je verleiden met gedachten als: "Ons huwelijk was een vergissing," "Ze begrijpt me niet", "Ik kan hier niet meer tegen," "We kunnen altijd scheiden als dat nodig is," "Ik ga terug naar mijn moeder, of: "Hij glimlachte naar die vrouw." Dit soort denken

is gevaarlijk omdat je gedachten uiteindelijk je daden bepalen. Vermijd om ook maar iets te zien, te zeggen, te lezen of te horen - of om met iemand te associëren - dat suggereert ontrouw te zijn. Ongecontroleerde gedachten zijn als een auto die in z’n vrij of neutraal op een steile heuvel is achtergelaten; het resultaat zou rampzalig kunnen zijn.


5. Ga nooit naar bed als jullie nog boos zijn op elkaar.

"Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid" (Efeziërs 4:26).

"Belijd elkaar uw overtredingen" (Jakobus 5:16).


"Ik vergeet wat achter mij ligt" (Filippenzen 3:13, 14).


"maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft." (Efeziërs 4:32).

Antwoord: Boos blijven vanwege pijn en grieven - groot of klein - kan gevaarlijk zijn. Tenzij dit tijdig wordt aangepakt, kunnen zelfs kleine problemen in je hoofd overtuigingen worden en een negatief effect hebben op je kijk op het leven. Dit is de reden waarom God zegt dat je je woede moet laten afkoelen voordat je naar bed gaat. Wees volwassen genoeg om te vergeven en te zeggen: "Het spijt me." Per slot van rekening is niemand perfect en zitten jullie allebei in hetzelfde team, dus wees vriendelijk genoeg om een fout toe te geven wanneer je die hebt gemaakt. Bovendien is het goedmaken een zeer aangename ervaring, met ongewone krachten om huwelijkspartners dichter tot elkaar te brengen. God raad het aan! Het werkt!


Met Christus in je hart en in je huis zal je huwelijk succesvol zijn.

6. Houd Christus in het middelpunt van uw huis.

"Tenzij de Heer het huis bouwt, tevergeefs arbeiden zij die het bouwen" (Psalmen 127:1)


."Erken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken" (Spreuken 3:6).


"En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken door Christus Jezus" (Filippenzen 4:7).


Antwoord: Dit is echt het grootste principe, omdat dit degene is die alle andere principes bewerkstelligt. Het essentiële ingrediënt van geluk in het huis is niet in diplomatie, strategie of onze inspanning om problemen te overwinnen, maar eerder in een vereniging met Christus. Harten gevuld met de liefde van Christus zullen niet lang uit elkaar staan. Met Christus in huis heeft een huwelijk meer kans om succesvol te zijn. Jezus kan bitterheid en teleurstelling wegwassen en liefde en geluk herstellen.


7. Bid samen.

"Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is inderdaad gewillig, maar het vlees is zwak" (Mattheüs 26:41).


"Bid voor elkaar" (Jakobus 5:16).

"Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan aan God

vragen, die aan ieder overvloedig geeft" (Jakobus 1:5).


Antwoord: Bid met elkaar! Dit is een prachtige activiteit die je huwelijk zal helpen slagen, meer nog dan je ooit gedroomd hebt. Kniel voor God en vraag Hem voor ware liefde voor elkaar, voor vergeving, voor kracht, voor wijsheid - voor de oplossing van problemen. God zal antwoorden. Je zult niet automatisch worden genezen van elke fout, maar God zal meer toegang hebben om je hart en acties te veranderen.


8. Stem ermee in dat echtscheiding niet het antwoord is.

"Wat God heeft verenigd, laat de mens dat niet scheiden" (Mattheüs 19:6).


"Degene die van zijn vrouw scheidt, behalve voor seksuele immoraliteit, en met een ander trouwt, pleegt overspel; en wie met haar trouwt die gescheiden is, pleegt overspel" (Mattheüs 19:9).


"De vrouw die een man heeft, is aan haar man gebonden door de wet zolang hij leeft" (Romeinen 7:2).


Antwoord: De Bijbel zegt dat de banden van het huwelijk bedoeld

zijn om onbreekbaar te zijn. Echtscheiding is alleen toegestaan in geval van overspel. Maar zelfs dan is het niet vereist. Vergeving is altijd beter dan echtscheiding, zelfs in het geval

van ontrouw.


Toen God het eerste huwelijk in Eden inzegende, ontwierp Hij het voor het leven. Daarom zijn huwelijksgeloften de meest plechtige en bindende voor een persoon om op zich te nemen. Maar onthoud, God bedoeling voor het huwelijk is om ons leven te verbeteren en op elke manier aan onze behoeften te voldoen. Als je gedachten over een scheiding koestert, zal dat je huwelijk vernietigen. Echtscheiding is altijd destructief en is bijna nooit een oplossing voor het probleem; in plaats daarvan creëert het meestal grotere problemen - financiële problemen, rouwende kinderen, enz.


9. Houd de familiekring strak gesloten.

"Je zult geen overspel plegen" (Exodus 20:14).


"Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot ... Zij doet hem goed en geen kwaad gedurende alle dagen van haar leven" (Spreuken 31:11, 12).


"De Heer is getuige geweest tussen u en de vrouw van uw jeugd, met wie u trouweloos gehandeld hebt" (Maleachi 2:14).


"Houd je van de slechte vrouw. ... Verlang niet naar haar schoonheid in je hart, en laat haar je niet verleiden met haar oogleden. Als een man vuur in zijn boezem neemt, zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen?... zo is hij die naar de vrouw van zijn naaste gaat; wie haar aanraakt, zal niet onschuldig zijn" (Spreuken 6:24, 25, 27, 29).


Antwoord: Privé-gezinsaangelegenheden mogen nooit worden gedeeld met anderen buiten uw huis, zelfs niet met ouders. Iemand buiten het huwelijk om met je mee te voelen of naar je klachten te luisteren, kan door de duivel worden gebruikt om de harten van een man en vrouw te vervreemden. Los privé problemen met privé op. Niemand anders, behalve een pastoor of een huwelijksadviseur, moet hierbij worden betrokken. Wees altijd eerlijk tegen elkaar en bewaar nooit geheimen. Vermijd grappen te vertellen die ten koste van de gevoelens van je partner gaan, en verdedig elkaar krachtig. Overspel zal altijd jezelf en iedereen in je familie pijn doen. God, die onze gedachten, lichaam en gevoelens kent, zei: "Je zult geen overspel plegen" (Exodus 20:14). Als flirtacties al zijn begonnen, verbreek ze dan onmiddellijk - of er kunnen schaduwen over je leven komen die niet gemakkelijk kunnen worden opgeheven.


10. God beschrijft liefde, maak het je dagelijkse doel om deze standaard te bereiken.

"De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet trots, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen." (1 Korinthiërs 13:4-7).


Antwoord: Deze bijbeltekst is één van Gods grootste liefdesbeschrijvingen. Lees het opnieuw en opnieuw. Heb je deze woorden een deel van je huwelijkservaring gemaakt? Ware liefde is niet slechts een sentimentele impuls, maar eerder een heilig principe dat elk aspect van je huwelijksleven omvat. Met echte liefde heeft je huwelijk een veel grotere kans op succes; zonder dit zal een huwelijk waarschijnlijk snel mislukken.


11. Vergeet niet dat kritiek en zeuren liefde vernietigen.

"Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd jegens hen" (Kolossenzen 3:19).


"Je kunt beter in de wildernis wonen dan met een twistzieke en boze vrouw" (Spreuken 21:19).


"Een voortdurend druipen op een zeer regenachtige dag en een twistzieke vrouw zijn gelijk" (Spreuken 27:15).


"Waarom ziet u wel de splinter in het oog van je broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?" (Mattheüs 7:3).


"De liefde is geduldig en is vriendelijk; de liefde is niet jaloers; de liefde pronkt niet" (1 Korinthiërs 13:4).


Antwoord: Stop met kritiek, zeuren en het vinden van fouten in je partner. Uw partner kan veel tekortkomingen hebben, maar kritiek zal niet helpen. Het verwachten van perfectie zal jou en je partner bitter maken. Overzie fouten en zoek naar de goede dingen. Probeer je partner niet te hervormen, controleren of te verplichten - je zult de liefde vernietigen. Alleen God kan mensen veranderen. Een gevoel voor humor, een vrolijk hart, vriendelijkheid, geduld en genegenheid zullen veel van je huwelijksproblemen verbannen. In plaats van goed, probeer je partner gelukkig te maken, en het goede zal waarschijnlijk voor zichzelf zorgen. Het geheim van een succesvol huwelijk ligt niet in het hebben van de juiste partner, maar in het zijn van de juiste partner.


12. Overdrijf nergens in; wees gematigd.

"Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, is gematigd in alle dingen" (1 Korinthiërs 9:25).


"Liefde ... zoekt niet haar eigen belang”

(1 Korinthiërs 13:4, 5).

"Of u nu eet of drinkt, of wat u ook doet, doe alles ter ere van God" (1 Korinthiërs 10:31).

"Ik disciplineer mijn lichaam en oefen me in zelfbeheersing" (1 Korinthiërs 9:27).

"Als iemand niet wilt werken, zal hij ook niet eten" (2 Thessalonicenzen 3:10).


"Het huwelijk is eervol en het bed onbezoedeld" (Hebreeën 13:4).


"Laat de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen, en stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als werktuigen van ongerechtigheid" (Romeinen 6:12, 13).


Antwoord: Onmatigheid zal je huwelijk verpesten. Zo ook overmatigheid. Tijd met God, werk, liefde, rust, lichaamsbeweging, plezier, maaltijden en sociaal contact moeten in een huwelijk worden gebalanceerd of er zal iets breken. Te veel werk en een gebrek aan rust, goed eten en lichaamsbeweging kunnen ertoe leiden dat iemand kritisch, onverdraagzaam en negatief is. De Bijbel raad ook een gematigd seksleven aan (1 Korinthiërs 7:3-6) omdat vernederende en onmatige sekshandelingen liefde en respect voor elkaar kunnen vernietigen. Sociaal contact met anderen is essentieel; echt geluk zal niet geïsoleerd worden gevonden. We moeten leren lachen en genieten van gezonde, goede tijden. De hele tijd serieus zijn is gevaarlijk. Onmatigheid of overmatigheid verzwakt de geest, het lichaam, het geweten en het vermogen om elkaar lief te hebben en te respecteren. Laat je huwelijk niet door onmatigheid beschadigen.


13. Respecteer elkaars persoonlijke rechten en privacy.

"De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, ... zij handelt nietongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, ... zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, ... zij gelooft alle dingen, zijhoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen." (1 Korinthiërs 13:4-7).


“Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaarvoor in eerbetoon” (Romeinen 12:10).


Antwoord: Elke echtgenoot heeft een door God gegeven recht op bepaalde persoonlijke privacy. Knoei niet met elkaars portefeuilles of portemonnees, persoonlijke e-mail en andere privé-bezittingen tenzij u daarvoor toestemming hebt gekregen. Het recht op privacy en rust moet worden gerespecteerd. Huwelijkspartners bezitten elkaar niet en zouden nooit moeten proberen persoonlijke veranderingen te forceren. Alleen God kan zulke veranderingen tot stand brengen. Zekerheid en vertrouwen in elkaar is essentieel voor geluk, dus controleer elkaar niet constant. Besteed minder tijd aan het proberen je partner "te begrijpen" en meer tijd om te proberen om hem of haar te behagen. Dit werkt wonderen.


14. Wees schoon, bescheiden, ordelijk en plichtsgetrouw.

"Op dezelfde manier ook, dat de vrouwen zich in bescheiden kleding sieren" (1 Timotheüs 2:9).


"Ze ... werkt gewillig met haar handen. ... Ze staat ook op terwijl het nog nacht is, en geeft haar huisgezin voedsel. ... Zij waakt over de wegen van haar huisgezin en eet niet het brood van luiheid" (Spreuken 31:13, 15, 27).


"Wees rein" (Jesaja 52:11).

"Laat alle dingen fatsoenlijk en in goede orde gebeuren" (1 Korinthiërs 14:40).


"Als iemand niet zorgt voor de zijne, en vooral voor die van zijn huishouden, heeft hij het geloof ontkend en is hij erger dan een ongelovige" (1 Timotheüs 5:8).


"Word niet traag [lui]" (Hebreeën 6:12).


Antwoord: Luiheid en wanorde kunnen door de duivel worden gebruikt om je respect en affectie voor elkaar te vernietigen en zo je huwelijk te schaden. Bescheiden kleding en schone, goed verzorgde lichamen zijn belangrijk voor zowel man als vrouw. Beide partners moeten ervoor zorgen dat een huiselijke omgeving wordt gecreëerd die schoon en ordentelijk is, omdat dit vrede en kalmte zal brengen. Een luie echtgenoot die niet bijdraagt aan het huishouden is een nadeel voor het gezin en is niet goed voor God. Alles wat voor elkaar wordt gedaan, moet met zorg en met respect worden gedaan. Onzorgvuldigheid in deze ogenschijnlijk kleine zaken heeft in talloze huizen verdeeldheid veroorzaakt.


15. Ben vastberaden om zacht en vriendelijk te spreken.

"Een zacht antwoord keert de toorn af, maar een hard woord wekt de woede op" (Spreuken 15:1).


"Woon vreugdevol met de vrouw van wie je houdt" (Prediker 9:9).


"Toen ik een man werd, heb ik kinderlijke dingen weggedaan"

(1 Korinthiërs 13:11).


Antwoord: Spreek altijd zacht en vriendelijk tegen je partner, zelfs in geschillen. Beslissingen die worden genomen wanneer men boos, moe of ontmoedigd is, zijn sowieso onbetrouwbaar, dus het is het beste om te ontspannen en de woede te laten afkoelen voordat je spreekt. En als je spreekt, laat het dan altijd zacht en liefdevol zijn. Harde, boze woorden kunnen de wens van je partner om je te behagen kapot maken.


16. Wees redelijk in geldzaken.

"Liefde is niet jaloers [is niet bezittelijk] ... ze handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang [zelfzuchtig voordeel]"(1 Korinthiërs 13:4, 5).


"God heeft een blijmoedige gever lief" (2 Korinthiërs 9:7).


Antwoord: Het gezinsinkomen moet in een huwelijk worden gedeeld, waarbij elke partner het recht heeft om een bepaald deel naar eigen inzicht en volgens het gezinsbudget te besteden. Afzonderlijke bankrekeningen hebben de neiging om de mogelijkheid weg te nemen om het vertrouwen te verdiepen, wat essentieel is voor een gezond huwelijk. Geldbeheer is een teaminspanning. Beide moeten erbij betrokken zijn, maar één moet de eindverantwoordelijkheid nemen.


17. Bespreek vrijelijk de dingen met elkaar.

"De liefde is geduldig en is vriendelijk; de liefde is niet jaloers; de liefde pronkt niet, zij doet niet trots" (1 Korinthiërs 13:4).


"Wie vermaning verwerpt, veracht zijn eigen ziel" (Spreuken 15:32).

"Zie je een man die wijs is in zijn eigen ogen? Er is meer

hoop voor een dwaas dan voor hem" (Spreuken 26:12).


Antwoord: Weinig dingen zullen uw huwelijk sterker maken dan open discussies over belangrijke beslissingen. Bij het veranderen van een baan, iets duurs kopen en andere levensbeslissingen zijn zowel man als vrouw bij betrokken en verschillende meningen moeten worden gerespecteerd. Door samen dingen te bespreken, vermijd je vele blunders die je huwelijk ernstig zouden kunnen verzwakken. Als, na veel discussie en serieus gebed, de meningen nog steeds verschillen, moet de vrouw zich onderwerpen aan het besluit van haar man, dat moet worden ingegeven door zijn diepe liefde voor zijn vrouw en zijn verantwoordelijkheid voor haar welzijn. Zie Efeziërs 5:22-25.


18. Wilt u dat uw huwelijk Gods onzelfzuchtige, toegewijde en vreugdevolle liefde voor u weerspiegelt?

Antwoord:
 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Welke huwelijkspartner zou de eerste moeten zijn om vrede te sluiten na een ruzie?

Degene die gelijk had!


2. Is er een principe voor schoonouders die zich mengen in onze gezinsbeslissingen?

Ja! Belemmer het huwelijk van uw zoon of dochter niet tenzij uw raad door beide partners wordt gevraagd. (Zie 1 Thessalonicenzen 4:11.) Veel huwelijken die misschien een stukje hemel op aarde hadden kunnen zijn, zijn door schoonouders beschadigd. De plicht van alle schoonouders is om de genomen beslissingen in het nieuw opgerichte huis met rust te laten te laten.


3. Mijn echtgenoot is goddeloos en ik probeer een Christen te zijn. Zijn invloed is verschrikkelijk. Moet ik van hem scheiden?

Nee! Lees 1 Korinthiërs 7:12-14 en 1 Petrus 3:1, 2. God geeft een specifiek antwoord.


4. Mijn echtgenoot ging ervandoor met een andere persoon. Nu berouwvol, wil ze naar huis terugkeren. Mijn pastoor zegt dat ik haar terug moet nemen, maar God verbiedt dit, nietwaar?

Nee. Nee, inderdaad! God staat echtscheiding toe voor overspel, ja, maar Hij beveelt het niet. Vergeving is altijd beter en heeft altijd de voorkeur. (Zie Mattheüs 6:14, 15.) Echtscheiding zal je leven en de levens van je kinderen ernstig schaden. Geef haar nog een kans! De gouden regel (Mattheüs 7:12) is hier van toepassing. Als jij en je vrouw je levens zullen veranderen in Christus, zal Hij je huwelijk uiterst gelukkig maken. Het is niet te laat.


5. Wat kan ik doen? Mannen proberen mij altijd te versieren.

Vrouw zijn in deze cultuur is niet gemakkelijk omdat sommige mannen weigeren hun impulsen te beheersen. Een paar dingen die je zou kunnen doen om ongewilde aandacht af te wenden, is je bescheiden kleden, een suggestief gesprek of flirten vermijden alsook activiteiten die aandacht uitnodigen. Er is iets aan Christelijke eenvoud en waardigheid dat een man in zijn plaats houdt. Christus zei: "Laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken" (Mattheüs 5:16).


6. Kunt u mij duidelijk vertellen wat Gods raad is voor iemand die gevallen is maar berouw heeft?

Lang geleden gaf Christus een gericht en geruststellend antwoord aan iemand die in immoraliteit was gevallen maar berouw had. "Jezus ... zei tegen haar: 'Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?" Ze zei: "Niemand, Here." En Jezus zei tegen haar: "Ik veroordeel u ook niet; ga en zondig niet meer'" (Johannes 8:10, 11). Zijn vergeving en raad zijn vandaag nog steeds van toepassing.


7. Is de "onschuldige partij" in een scheiding soms ook gedeeltelijk schuldig?

Zeker. Soms kan de "onschuldige partij", door een gebrek aan liefde, onoplettendheid, eigengerechtigheid, onvriendelijkheid, egoïsme, zeuren of ronduit kil zijn, slechte gedachten en acties in zijn of haar partner aanmoedigen. Soms is de "onschuldige partij" misschien net zo schuldig voor God als de "schuldige". God kijkt naar onze motieven en kijkt voorbij onze acties. "De Heer ziet niet zoals de mens ziet; want de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart" (1 Samuel 16:7).


8. Verwacht God van mij dat ik met een echtgenoot die lichamelijk geweld gebruikt samenwoon?

Lichamelijk misbruik kan levensbedreigend zijn en is een serieus probleem dat onmiddellijke aandacht vereist. De echtgenoot en familieleden die fysiek mishandeld zijn, moeten een veilige omgeving vinden om te leven. Zowel man als vrouw moeten professionele hulp zoeken via een gekwalificeerde Christelijke huwelijkscounselor - en scheiding (geen echtscheiding maar apart wonen) is vaak aangewezen.


 

QUIZ VRAGEN


1. Het huwelijk is... (1)

_____ Het samenvoegen van een man en een vrouw door God voor het leven. _____ Een tijdelijke, experimentele regeling om te zien of twee mensen bij elkaar passen.

_____ Niet eens nodig. Mannen en vrouwen zijn vrij om zonder te trouwen met elkaar te leven.


2. God erkent slechts één reden voor echtscheiding. Die reden is... (1)

_____ Incompatibiliteit. _____ Een prikkelbare echtgenoot. _____ Overspel _____ Goddeloosheid van huwelijkspartner.


3. De daden van romantiek... (1)

_____ Moeten in het huwelijksleven worden voortgezet. _____ Moeten snel achterwege worden gelaten na de bruiloft. _____ Zijn echt dom en overbodig.


4. De beste garantie voor succes in het huwelijk is... (1)

_____ Christus in de harten en in het huis hebben. _____ Voor de man om zijn vrouw te dwingen zich aan te passen. _____ Voor de vrouw om haar zin te krijgen door met echtscheiding te dreigen.


5. Doe voor veiligheid bij ruzies het volgende: (3)

_____ Spreek zacht en vriendelijk tegen elkaar. _____ Laat je partnerzijn/haar fout toegeven. _____ Haal de buren erbij om de problemen op te lossen.

_____ Dwing je partner om te zwijgen. _____ Loop weg en blijf enkele dagen weg. _____ Bid samen. _____ Spreek je boosheden uit voordat je naar bed gaat.


6. Vink de uitspraken aan die de sleutels tot succes in het huwelijk zijn: (2)

_____ Sluit de familiekring voor iedereen buiten het gezin.

_____ Woon bij het huis van je ouders. _____ Ren terug naar je moeder als je boos bent. _____ Vertel goede vrienden over de fouten van je echtgenoot.

_____ Maak je eigen privéwoning.

_____ Vraag een ex-vriend voor advies. _____ Bied na een ruzie nooit als eerste je excuses aan.


7. De beste manieren om je huwelijkspartner te verbeteren zijn om... (2)

_____ Bedreigen om te vertrekken, tenzij je je zin krijgt.

_____ Te zeuren en te bekritiseren. _____ Verbeter je eigen relatie met Jezus Christus.

_____ Laat je partner alleen slapen.

_____ Wees liefhebbend, dankbaar en vergevingsgezind.

_____ Dwing je partner om te veranderen.


8. Controleer de onderstaande items die een huwelijk in gevaar brengen: (6)

_____ Kritiek. _____ Een gierige echtgenoot.

_____ Een vrouw die geld verspilt.

_____ Luiheid. _____ Een Christelijk huis. _____ Samen bidden. _____ Wanorde en vuiligheid.

_____ Een vergevingsgezinde geest.

_____ Jaloezie.


9. Voor succes bij het nemen van belangrijke beslissingen... (2)

_____ Moeten echtgenoot en echtgenote samen te rade gaan.

_____ Moet je je wil opdringen aan je echtgenoot. _____ Zoek je God samen in gebed. _____ Sta je erop je eigen weg te gaan.


10. Een goede regel voor schoonouders is om... (1)

_____ Pas getrouwde bruidjes alleen te laten. _____ Sta erop dat jonggehuwden bij je wonen. _____ Ben vastbesloten om jonggehuwden te adviseren of ze het willen of niet.


11. In het geval van ontrouw door je echtgenoot, is het het beste om... (1)

_____ Meteen weg te gaan en nooit meer terug te komen. _____ Meteen iedereen te vertellen hoe laag je partner gezakt is. _____ Bereid te zijn om te vergeven en je gezin te behouden, als het enigszins mogelijk is.


12. Gedachten moeten zorgvuldig worden bewaakt omdat.... (2)

_____ Onzuivere gedachten leiden tot onzuivere daden.

_____ Je echtgenoot je gedachten kan lezen. _____ Verkeerd denken je huwelijk ernstig kan schaden.


13. Ik wil dat mijn huwelijk Gods onzelfzuchtige, toegewijde en vreugdevolle liefde voor mij weerspiegelt.

_____ Ja.

_____ Nee.


402 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page