top of page

13. GODS GRATIS GEZONDHEIDSPLANGoede medische zorg is van onschatbare waarde - maar zou het niet geweldig zijn als we geen dokters meer nodig zouden hebben? Nou, wist je dat er een bewezen manier is waardoor we minder dokters nodig hebben? … Zorg goed voor je lichaam! Wetenschappers hebben alarm geslagen over cholesterol, tabak, stress, overgewicht en alcohol, dus waarom zou je dit risico lopen? Het maakt God echt uit hoe je je lichaam behandelt, en Hij heeft je een gratis gezondheidsplan gegeven - de Bijbel! Voor verbazingwekkende feiten over hoe je een overvloedige gezondheid en een langer leven kunt hebben, kun je deze studiegids raadplegen - maar vergeet niet alles te lezen voordat je een conclusie trekt!


1. Zijn gezondheidsprincipes echt een onderdeel van ware Bijbelse religie?

"Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat"

(3 Johannes 1:2).


Antwoord: Ja. De Bijbel plaatst gezondheid vlakbij de top van de lijst qua belangrijkheid. Iemands lichaam, geest en spirituele natuur zijn allemaal onderling verbonden en onderling afhankelijk. Wat de één beïnvloedt, heeft invloed op de anderen. Als het lichaam wordt misbruikt, kunnen de geest en de spirituele natuur niet worden wat God wilde dat ze zouden zijn - en zul je niet in staat zijn om een ​​overvloedig leven te leiden. (Zie Johannes 10:10.)


2. Waarom gaf God gezondheidsprincipes aan Zijn volk?

"De Heer heeft ons geboden al deze inzettingen na te leven, om de Heer, onze God, te vrezen, ons ten goede, alle dagen, om ons in leven te houden" (Deuteronomium 6:24).

"U dient de Here, uw God, en Hij zal uw brood en uw water zegenen. En ik zal de ziekte uit het midden van u wegnemen" (Exodus 23:25).


Antwoord: God gaf gezondheidsprincipes omdat Hij weet wat het beste is voor het menselijk lichaam. Automobielfabrikanten plaatsen een handleiding in het dashboardkastje van elke nieuwe auto omdat zij weten wat het beste is voor hun creatie. God, die onze lichamen heeft gemaakt, heeft ook een 'handleiding'. Het is de Bijbel. Het negeren van Gods 'instructie-handleiding' resulteert vaak in ziekte, verward denken en een uitgeput leven, net zoals misbruik van een auto ernstige autopech kan veroorzaken. Het volgen van Gods principes resulteert in "reddende gezondheid" (Psalmen 67:2) en een overvloediger leven (Johannes 10:10). Met onze medewerking kan God deze geweldige gezondheidswetten gebruiken om de gevolgen van de ziekten van satan aanzienlijk te verminderen en te elimineren (Psalmen 103:2, 3).


3. Hebben Gods gezondheidsprincipes iets te maken met eten en drinken?

"Eet wat goed is" (Jesaja 55:2).

"Of u nu eet of drinkt, of wat u ook doet, doe alles ter eer van God" (1 Korinthiërs 10:31).


Antwoord: Ja. Een Christen zal zelfs anders eten en drinken - alles ter ere van God - en alleen kiezen "wat goed is." Als God zegt dat iets niet geschikt is om te eten, dan Zal Hij een goede reden hebben. Hij is geen harde dictator, maar een liefhebbende Vader. Al Zijn raad is altijd ten goede. De Bijbel belooft: "Geen goed ding zal hij onthouden aan degenen die oprecht wandelen" (Psalmen 84:12). Dus als God iets van ons onthoudt, is het omdat het niet goed voor ons is.


Let op: niemand kan zijn of haar weg naar de hemel eten. Alleen acceptatie van Jezus Christus als Heer en Verlosser kan dat doen. Het negeren van Gods gezondheidswetten kan echter een persoon ertoe brengen zijn goede oordeel te verliezen en in zonde te vervallen, zelfs tot het punt waar hij zijn verlossing verliest.4. Wat gaf God mensen te eten toen Hij hen in een perfecte omgeving geschapen had?

"God zei: 'Zie, Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. ... Van elke boom in de tuin mag je vrijelijk eten‘" (Genesis 1:29; 2:16).


Antwoord: Het dieet dat God in het begin aan mensen gaf, was fruit, granen en noten. Groenten werden iets later toegevoegd (Genesis 3:18)


5. Welke producten worden specifiek door God genoemd als onrein en verboden?

Antwoord: In Leviticus 11 en Deuteronomium 14 wijst God op de volgende groepen voedsel als onrein. Lees beide hoofdstukken volledig door.


A. Alle dieren die geen herkauwer zijn en die bovendien geen gespleten hoeven hebben (Deuteronomium 14:6). B. Alle vissen en waterdieren die geen vinnen en schubben hebben (Deuteronomium 14:9). Bijna alle vissen zijn rein. C. Alle roofvogels, lijken-eters en vis-eters (Leviticus 11:13–19). D. De meeste “kruipende dingen” (of ongewervelden) (Leviticus 11:21–44). Opmerking: deze hoofdstukken maken duidelijk dat de meeste dieren, vogels en waterdieren die mensen gewoonlijk eten, rein zijn. Er zijn echter enkele opmerkelijke uitzonderingen. Volgens de regels van God zijn de volgende dieren onrein en mogen ze niet worden gegeten: katten, honden, paarden, kamelen, adelaars, gieren, varkens, eekhoorns, konijnen, meervallen, paling, kreeften, kokkels, krabben, garnalen, oesters, kikkers en anderen.

6. Als een persoon van varkensvlees houdt en het eet, zal hij dan echt worden vernietigd bij de wederkomst?

"Zie, de Here zal met vuur komen ... en door Zijn zwaard zal de Heer alle vlees oordelen; Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.. Degenen die zichzelf heiligen en zichzelf reinigen ... die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE" (Jesaja 66:15-17).


Antwoord: Dit kan schokkend zijn, maar het is waar en moet worden verteld. De Bijbel zegt dat iedereen die 'varkensvlees' eet en andere onreine dingen die een 'gruwel' zijn, bij de komst van de Heer zal worden vernietigd. Wanneer God zegt om iets alleen te laten en het niet te eten, moeten we Hem in alle opzichten gehoorzamen. Immers, het eten van verboden vrucht door Adam en Eva bracht in de eerste plaats zonde en dood naar deze wereld. Kan iemand zeggen dat het er niet toe doet? God zegt dat mensen zullen worden vernietigd omdat zij "deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt" (Jesaja 66:4).


7. Maar is deze wet van reine en onreine dieren niet van Mozes afkomstig? Was het niet alleen voor de Joden en eindigde het niet aan het kruis?

""Daarna zei de HEERE tegen Noach: ..... U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn vrouwtje." (Genesis 7:1,2).


Antwoord: Het antwoord is nee op alle punten. Noach leefde lang voordat er Joden bestonden, maar hij kende de reine en onreine dieren, omdat hij de reine bij zeven tegelijk nam en de onreine bij twee tegelijk. Openbaring 18:2 zegt dat sommige vogels onrein zijn net voor de wederkomst van Christus. De dood van Christus heeft deze gezondheidswetten op geen enkele manier beïnvloed of veranderd, omdat de Bijbel zegt dat allen die ze breken vernietigd zullen worden wanneer Jezus terugkeert (Jesaja 66:15–17). Het spijsverteringssysteem van de Jood verschilt op geen enkele manier van het spijsverteringssysteem van de heidenen. Deze gezondheidswetten zijn voor alle mensen voor altijd.


8. Zegt de Bijbel iets over het gebruik van alcoholische dranken?

"Wijn is een spotter, sterke drank is een onruststoker en wie daardoor wordt misleid, is niet wijs" (Spreuken 20:1).

"Kijk niet naar de wijn, wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder" (Spreuken 23:31, 32).

"Noch overspelers, noch dronkaards zullen het koninkrijk van God beërven" (1 Korinthiërs 6:9, 10).


Antwoord: Ja. De Bijbel waarschuwt sterk voor het gebruik van alcoholische dranken.


9. Waarschuwt de Bijbel tegen het gebruik van andere schadelijke stoffen, zoals tabak?

Antwoord: Ja. De Bijbel geeft zes redenen waarom het gebruik van schadelijke stoffen, zoals tabak, voor God onaangenaam is:


A. Het gebruik van schadelijke stoffen tast de gezondheid aan en verontreinigt het lichaam. "Weet u niet dat u de tempel van God bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verontreinigt, zal God hem vernietigen. Want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u" (1 Korinthiërs 3:16, 17).


B. Nicotine is een verslavende substantie die mensen tot slaaf maakt. Romeinen 6:16 zegt dat we dienaren worden aan wie (of wat) we onszelf toegeven. Tabaksgebruikers zijn slaven van nicotine. Jezus zei: "U zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen u dienen" (Mattheüs 4:10).


C. De tabaksgewoonte is onrein. "Kom uit hun midden en wees gescheiden, zegt de Heer. Raak het onreine niet aan en ik zal u ontvangen" (2 Korinthiërs 6:17). Is het niet absurd om aan Christus te denken terwijl we tabak gebruiken?


D. Het gebruik van schadelijke stoffen verspilt geld. "Waarom geef je geld uit voor wat geen brood is?" (Jesaja 55:2). Wij zijn Gods rentmeesters van het geld dat ons is gegeven, en "er wordt van hen verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn" (1 Korinthiërs 4:2).


E. Het gebruik van schadelijke stoffen verzwakt ons vermogen om de influisteringen van de Heilige Geest te onderscheiden. "Onthoud u van vleselijke lusten die oorlog voeren tegen de ziel" (1 Petrus 2:11). Het gebruik van schadelijke stoffen is een vleselijke lust.


F. Het gebruik van schadelijke stoffen verkort onze levensduur. De wetenschap heeft bevestigd dat het gebruik van tabak dramatisch de levensduur kan verkorten. Dit verbreekt Gods gebod om niet te doden (Exodus 20:13). Hoewel het een langzame moord is, is het nog steeds moord. Eén van de beste manieren om je begrafenis uit te stellen, is om te stoppen met het gebruik van tabak.


10. Wat zijn enkele eenvoudige maar belangrijke gezondheidswetten die in de Bijbel worden gevonden?

Antwoord: Hier zijn 11 Bijbelse gezondheidsprincipes:


A. Eet uw maaltijden met regelmatige tussenpozen en gebruik geen dierlijk vet of bloed. "Eet op het juiste moment" (Prediker 10:17).

"Dit zal een eeuwigdurend statuut zijn ... u zult noch vet noch bloed eten" (Leviticus 3:17).


Let op: de wetenschap heeft bevestigd dat de meeste hartaanvallen het gevolg zijn van een hoog cholesterolgehalte en dat het gebruik van vetten grotendeels verantwoordelijk is voor hoge niveaus van cholesterol. Het lijkt erop dat de Heer toch weet waar Hij het over heeft, nietwaar?

B. Eet niet te veel. Zet een mes op uw keel, als u een gulzig mens bent. (Spreuken 23:2). In Lukas 21:34 waarschuwde Christus specifiek voor "brasserij" (onmatigheid) in de laatste dagen. Overmatig eten, een vorm van onmatigheid, is verantwoordelijk voor vele degeneratieve ziekten.


C. Laat jezelf geen jaloezie of wrok koesteren. Dit soort zondige gevoelens verstoren in feite lichaamsprocessen. De Bijbel zegt dat afgunst "verrotting voor de botten" is (Spreuken 14:30). Christus gebood ons zelfs om wrok op te lossen die anderen tegen ons zouden kunnen hebben (Mattheüs 5:23, 24).


D. Houd een vrolijke, gelukkige instelling aan.

"Een gelukkig hart doet het goed, als medicijn" (Spreuken 17:22).

"Zoals hij in zijn hart denkt, zo is hij" (Spreuken 23:7).

Veel ziekten waarvan mensen lijden zijn het resultaat van een depressie. Een vrolijke, gelukkige instelling schenkt gezondheid en verlengt het leven!

E. Zet volledig vertrouwen op de Heer. "De vreze des Heren leidt tot leven, en wie het heeft, zal tevreden blijven" (Spreuken 19:23).

Vertrouwen in de Heer versterkt gezondheid en leven. "Mijn zoon, let op mijn woorden ... want zij zijn leven voor degenen die ze vinden, en gezondheid voor al hun vlees" (Spreuken 4:20, 22).

Gezondheid komt van gehoorzaamheid aan Gods geboden en van volledig vertrouwen in Hem.


F. Houd de balans tussen werken en lichaamsbeweging met slaap en rust. "Zes dagen zult u werken en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Here, uw God. Daarin zult u geen werk doen" (Exodus 20:9, 10).

"De slaap van een werkende man is zoet" (Prediker 5:12).

"In het zweet van uw aangezicht zult gij brood eten" (Genesis 3:19).

"Het is tevergeefs dat u vroeg opstaan, laat opblijft" (Psalmen 127:2).

"Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn hart najaagt, waarvoor hij zwoegt onder de zon? Zelfs in de nacht komt zijn hart niet tot rust. Dit is ook ijdelheid" (Prediker 2:22, 23).


G. Houd je lichaam schoon. "Wees rein" (Jesaja 52:11).


H. Wees gematigd in alle dingen.

"Iedereen die voor de prijs concurreert, is gematigd in alle dingen" (1 Korinthiërs 9:25).

"Laat uw zachtaardigheid bekend zijn bij alle mensen" (Filippenzen 4:5).

Een Christen moet dingen die schadelijk zijn volledig vermijden en gematigd zijn in het gebruik van dingen die goed zijn. Gewoonten die de gezondheid schaden, breken het bevel "Je zult niet moorden" geleidelijk aan. Ze zijn als het ware zelfmoord op afbetaling.


I. Vermijd alles dat schadelijk is voor het lichaam (1 Korinthiërs 3:16, 17). Dit zou je kunnen verbazen, maar de medische wetenschap bevestigt dat thee, koffie, cacao (chocolade) en frisdranken die cafeïne en andere schadelijke ingrediënten bevatten, schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Geen van deze bevat voedingswaarde, behalve door de toegevoegde suiker of room, en de meesten van ons gebruiken al te veel suiker. Stimulerende middelen geven het lichaam een ​​schadelijke, kunstmatige boost en lijkt op het proberen 1.000 kilo in een kruiwagen te dragen. De populariteit van deze dranken is niet te wijten aan smaak of reclame, maar aan de dosering cafeïne en suiker die ze bevatten. Veel Amerikanen zijn ziek vanwege hun verslaving aan koffie, thee, chocolade en frisdranken. Dit verblijdt de duivel en beschadigt mensenlevens.


J. Maak etenstijd een gelukkige tijd.

"Ieder mens moet eten en drinken en genieten van het goede van al zijn arbeid - het is de gave van God" (Prediker 3:13).

Ongelukkige scènes tijdens de maaltijd belemmeren de spijsvertering. Vermijd ze.


K. Help degenen die in nood zijn.

"Maak de banden van goddeloosheid los ... maak de zware lasten ongedaan ... deel uw brood met de hongerigen, en ... breng de armen die zijn uitgeworpen naar uw huis; wanneer je de naakte ziet ... bedek hem en ... jouw genezing zal snel intreden" (Jesaja 58:6-8). Dit is te duidelijk om verkeerd te begrijpen: wanneer we de armen en behoeftigen helpen, verbeteren we onze eigen gezondheid.


11. Welke plechtige herinnering wordt er gegeven aan hen die Gods principes negeren?

"Laat je niet misleiden, God laat niet met Zich spotten; want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten" (Galaten 6:7).


Antwoord: Degenen die Gods gezondheidsprincipes negeren, zullen waarschijnlijker vernietigde lichamen en uitgebrande levens oogsten, net zoals iemand die zijn auto misbruikt waarschijnlijk ernstige autopech zal hebben. En degenen die Gods gezondheidswetten blijven breken, zullen uiteindelijk vernietigd worden (1 Korinthiërs 3:16, 17). Gods gezondheidswetten zijn niet willekeurig - het zijn natuurlijke, gevestigde wetten. Het negeren van deze wetten kan desastreuze resultaten opleveren! De Bijbel zegt: "Een vloek zonder oorzaak zal niet [komen]" (Spreuken 26:2). Het probleem komt wanneer we de gezondheidswetten negeren. God vertelt ons in genade wat deze wetten zijn, zodat we de tragedies die het gevolg zijn van het verbreken ervan kunnen vermijden en zodat we niet alleen een gezond lichaam hebben maar ook een gezonde geest waardoor we dichter tot God kunnen komen, beter Zijn stem kunnen horen en sterker zullen zijn in het omgaan met verleidingen.


12. Welke schokkende waarheid over gezondheid heeft betrekking op onze kinderen en kleinkinderen?

"Je zult het niet eten, zodat het goed zal gaan met jou en je kinderen na jou" (Deuteronomium 12:25).

"Ik, de Heer, uw God, ben een jaloerse God, die de ongerechtigheid van de vaderen over de kinderen bezoek aan de derde en vierde generatie van degenen die Mij haten" (Exodus 20:5).


Antwoord: God maakt duidelijk dat kinderen en kleinkinderen (tot de vierde generatie) betalen voor de dwaasheid van ouders die Gods gezondheidsprincipes negeren. De kinderen en kleinkinderen erven verzwakte, ziekelijke lichamen wanneer hun moeders en vaders Gods regels voor hun leven trotseren. Zou je niets alles vermijden wat je kostbare kinderen en kleinkinderen zou kunnen schaden?


13. Welk ander ontnuchterend feit openbaart Gods Woord?

"Er zal geenszins [Gods koninkrijk der heerlijkheid] iets ingaan dat verontreinigt" (Openbaring 21:27).

"Wat hen betreft wiens hart het verlangen naar hun verfoeilijkheden en hun gruwelen volgt, ik zal hun daden op hun eigen hoofd doen neerkomen, zegt de Here God" (Ezechiël 11:21).


Antwoord: Niets verontreinigend of onrein zal in Gods koninkrijk worden toegestaan. Alle smerige gewoonten verontreinigen een persoon. Gebruik van ongepast voedsel belastert een persoon (Daniël 1:8). Het is ontnuchterend maar waar. Het kiezen van hun eigen weg en van die dingen waarin God niet verblijdt zal uiteindelijk de mensen hun eeuwige redding kosten (Jesaja 66:3, 4, 15-17).


14. Wat zou het streven van elke oprechte Christen moeten zijn om nu meteen te doen?

"Laten we ons reinigen van alle smerigheid van het vlees en de geest" (2 Korintiërs 7:1).

"Iedereen die deze hoop op Hem [Christus] heeft, zuivert zichzelf, net zoals Hij rein is" (1 Johannes 3:3).

"Als je Mij liefhebt, onderhoud dan Mijn geboden" (Johannes 14:15).


Antwoord: Oprechte Christenen zullen hun leven onmiddellijk in harmonie brengen met Gods gezondheidsprincipes, omdat zij Hem liefhebben. Ze weten dat Zijn regels alleen maar bijdragen aan hun geluk en hen beschermen tegen de ziekten van de duivel (Handelingen 10:38). Gods raad en regels zijn altijd voor ons bestwil, net zoals de regels en raad van goede ouders het beste zijn voor hun kinderen. En wanneer we éénmaal beter weten, houdt God ons verantwoordelijk. "Aan hem die weet het goede te doen en het niet doet, voor hem is het zonde" (Jakobus 4:17).


15. Bij sommige mensen lijkt het alsof ze niet los kunnen komen van hun slechte gewoonten. Wat kunnen ze doen?

"Zovelen Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij het recht gegeven kinderen Gods te worden" (Johannes 1:12).

"Ik kan alles doen door Christus die me kracht geeft" (Filippenzen 4:13).


Antwoord: Je kunt al deze gewoonten aan Christus overlaten en ze aan Zijn voeten leggen. Hij zal je met vreugde een nieuw hart geven en de kracht die je nodig hebt om een ​​zondige gewoonte te doorbreken en een zoon of dochter van God te worden (Ezechiël 11:18, 19). Hoe opwindend en hartverwarmend is het om te weten dat "met God alle dingen mogelijk zijn" (Markus 10:27). En Jezus zei: "Degene die tot Mij komt, zal Ik in geen geval uitwerpen" (Johannes 6:37). Jezus is klaar om de boeien te verbreken die ons binden. Hij verlangt ernaar om ons vrij te maken en Hij zal het doen, maar alleen als wij het zullen het toestaan. Onze zorgen, slechte gewoonten, nerveuze spanningen en angsten zullen weg zijn wanneer Hem gehoorzaam zijn. "Deze dingen heb Ik tot u gesproken ... opdat uw vreugde vol moge zijn" (Johannes 15:11). De duivel beweert dat vrijheid in ongehoorzaamheid wordt gevonden, maar dit is vals! (Johannes 8:44).


16. Welke spannende beloften worden er gegeven over Gods nieuwe koninkrijk?

"De bewoner zal niet zeggen: "Ik ben ziek"" (Jesaja 33:24).

"Er zal geen dood meer zijn, noch verdriet, noch gehuil. Er zal geen pijn meer zijn" (Openbaring 21:4).

"Zij zullen stijgen met vleugels als adelaars, zij zullen rennen en niet moe zijn, zij zullen wandelen en niet bezwijken" (Jesaja 40:31).


Antwoord: De burgers van Gods nieuwe koninkrijk zullen graag Zijn gezondheidsprincipes volgen, en er zal geen ziekte of verderf zijn. Ze zullen gezegend worden met eeuwige kracht en jeugd en zullen samen met God in allerhoogste vreugde en geluk leven in alle eeuwigheid.17. Aangezien gezond leven echt deel uitmaakt van de Bijbelse religie, ben je bereid om alle gezondheidsprincipes van God te volgen?

Antwoord:
 

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


1. Mattheüs 15:11 zegt: "Niet wat in de mond gaat, verontreinigt een mens; maar wat uit de mond komt." Hoe verklaart men dit?

Het onderwerp in Mattheüs 15:1-20 is eten zonder eerst de handen te hebben gewassen (vers 2). De focus hier is niet eten, maar wassen. De schriftgeleerden leerden dat het eten van voedsel zonder een speciale ceremoniële wassing de eter verontreinigde. Jezus zei dat deze ceremoniële wassingen zinloos waren. In vers 19 somt Hij bepaalde kwaden op: moorden, overspel, dieven, enz. Toen concludeerde Hij: "Dit zijn de dingen die een mens verontreinigen, maar dat met ongewassen handen eten een mens niet verontreinigen" (vers 20).


2. Maar heeft Jezus niet alle dieren gereinigd in het visioen van Petrus, zoals vastgelegd in Handelingen 10?

Nee. Het onderwerp van deze visie zijn geen dieren, maar mensen. God gaf Petrus dit visioen om hem te tonen dat de heidenen niet onrein waren, zoals de Joden geloofden. God had Cornelius, een heiden, opgedragen mannen te sturen om Petrus te bezoeken. Maar Petrus zou geweigerd hebben hen te ontvangen als God hem deze visie niet had gegeven, omdat de Joodse wet verbood om heidenen in je huis te ontvangen (vers 28). Maar toen de mannen eindelijk aankwamen, verwelkomde Petrus hen en legde hij uit dat hij dat gewoonlijk niet zou doen, en zei: "God heeft me getoond dat ik geen enkele man gewoon of onrein mag noemen" (vers 28). In het volgende hoofdstuk (Handelingen 11) bekritiseerden de kerkleden Petrus omdat hij met deze heidenen gesproken had. Dus Petrus vertelde hen het hele verhaal van zijn visie en de betekenis ervan. En Handelingen 11:18 zegt: "Toen zij deze dingen hoorden, werden zij stil; en zij verheerlijkten God door te zeggen: 'Dan heeft God de heidenen ook de bekering tot het leven gegeven.'"


3. Waar heeft God het varken voor gemaakt, als het niet is om te eten?

Hij maakte het voor hetzelfde doel dat Hij de buizerd maakte - als een aaseter om afval op te ruimen. En het varken dient dit doel op bewonderenswaardige wijze.


4. Romeinen 14:3, 14, 20 zegt: "Laat hem die eet, hem niet verachten die niet eet. ... Er is niets onreins van zichzelf. ... Alle dingen zijn inderdaad puur." Kun je dit uitleggen?

De verzen 3-6 vergelijken mensen die bepaalde dingen eten met mensen die dat niet doen. De passage zegt ook niet dat het juist is, maar geeft eerder aan dat er geen oordeel wordt uitgesproken over de ander. In plaats daarvan, laat God de Rechter zijn (verzen 4, 10-12). De verzen 14 en 20 verwijzen naar voedsel dat eerst werd aangeboden aan afgoden - en dus ceremonieel onrein waren - niet aan het reine en onreine vlees van Leviticus hoofdstuk 11. (Lees 1 Korinthiërs 8:1, 4, 10, 13.) punt van de discussie is dat geen voedsel "onrein" of "onzuiver" is, alleen omdat het eerst aan afgoden werd aangeboden, omdat een afgod "niets in de wereld" is (1 Korinthiërs 8:4). Maar als het geweten van een persoon haar stoort vanwege het eten van dergelijk voedsel, moet ze het met rust laten. Of zelfs als het alleen maar iemand anders beledigt, moet ze zich ook ervan onthouden.


5. Is het niet genoeg om de Heer lief te hebben en ons niet bezig te houden met Gods gezondheidswetten?

Maar als u echt van de Heer houdt, zult u erop gebrand zijn om Zijn gezondheidswetten te gehoorzamen, want dat is de manier waarop Hij u heeft ontworpen om een ​​optimale gezondheid, geluk en zuiverheid te bereiken. "Hij werd de oorzaak van eeuwige redding voor allen die Hem gehoorzamen" (Hebreeën 5:9). Jezus zei: "Als u Mij lief hebt, houd u dan aan Mijn geboden" (Johannes 14:15). Als we echt van de Heer houden, zullen we niet proberen om Zijn gezondheidswetten (of andere geboden) te ontwijken of excuses ervoor te maken. Deze houding onthult feitelijk het ware hart in de andere dingen van God. "Niet iedereen die tegen Mij zegt, 'Heer, Heer', zal het koninkrijk des hemels binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet'” (Mattheüs 7:21). 

QUIZ VRAGEN


1. Gods gezondheidsregels voor het menselijk lichaam volgen… (1) _____ Is noodzakelijk voor kinderen, maar niet van groot belang voor een volwassene. _____ Is een heel belangrijk onderdeel van ware Bijbelse religie. _____ Heeft niets te maken met iemands religie. 2. Gods gezondheidswetten werden gegeven… (1) _____ Door een liefhebbende God die ons in het begin heeft gemaakt en weet wat het beste is voor ons geluk. _____ Alleen voor de Joden en zijn niet vandaag van toepassing. _____ Om ons te laten zien dat Hij de Baas is en ons kan beheersen. 3. Een echte Christen zal… (1) _____ Alles eten en drinken wat hij wenst. _____ De Here de Allerhoogste lief hebben en Zijn gezondheidswetten negeren omdat ze aan het kruis zijn genageld. _____ Alleen die dingen eten en drinken die het lichaam, geest en karakter zullen versterken en God zullen eren. 4. Het eerste dieet van de mens… (1) _____ Bestond uit fruit, granen en noten. _____ Bevatte alcoholische dranken en vleesproducten. _____ Bestond uit alles wat Adam en Eva wensten. 5. Alcoholische dranken zijn… (1) _____ In orde voor een Christen als het met mate wordt gebruikt. _____ Alleen verkeerd voor een persoon om te gebruiken wanneer hij denkt dat het verkeerd is. _____ Niet voor gebruik voor een Christen. 6. Het gebruik van tabak is… (1) _____ De privé zaken van elk persoon en heeft geen enkele relatie met zijn religie. _____ Zondig, en een Christen zal het in geen enkele vorm gebruiken. _____ Gunstig voor de Christen. 7. Vink de hieronder vermelde gezondheidswetten aan die Gods gezondheidswetten zijn: (9) _____ Eet niet te veel. _____ Rook na elke maaltijd. _____ Wees blij en vrolijk. _____ Drink wat alcoholische drank voor de maaltijd. _____ Houd je lichaam schoon. _____ Eet veel varkensvlees. _____ Drink veel koffie en thee. _____ Wees gematigd in alle dingen. _____ Eet maaltijden op gezette tijden. _____ Koester geen wrok. _____ Evenwicht in werk, lichaamsbeweging en slaap. _____ Vertrouw volledig op de Heer. _____ Gebruik geen dierlijk vet en bloed. _____ Eet veel chocolade.


8. Een zeer belangrijke waarheid met betrekking tot Gods gezondheidswetten is dat… (1) _____ Kinderen en kleinkinderen hebben vaak zwakke lichamen en geesten omdat ouders Gods gezondheidswetten negeren. _____ Deze wetten waren alleen voor de Joden en zijn vandaag niet van toepassing. _____ Als we echt van Christus houden, zijn Zijn gezondheidswetten onbelangrijk. 9. De beste manier om zondige gewoonten te overwinnen is door… (1) _____ Af te bouwen. _____ Ze volledig aan Christus te geven, die ons de kracht geeft om alle dingen te doen. _____ Te hopen dat ze zullen verdwijnen. 10. Gods gezondheidswetten zijn… (1) _____ Zoals de regels voor het besturen van een auto: ze zijn het beste voor ons, en we krijgen serieuze problemen als we ze negeren. _____ Een deel van de wet van Mozes dat aan het kruis was genageld. _____ Een goed idee, maar hebben geen invloed op iemands relatie met God. 11. Een oprechte Christen zal… (1) _____ Meer tijd besteden aan bidden, en Gods gezondheidsregels negeren. _____ Onmiddellijk elke gewoonte veranderen wanneer hij vindt dat deze in strijd is met Gods regels, want wanneer we Christus liefhebben, zullen we graag Zijn regels en geboden naleven. _____ Zich vrij voelen om tabak te gebruiken. 12. Het is mijn plan om Gods gezondheidsregels te volgen. _____ Ja. _____ Nee.

375 weergaven0 opmerkingen

תגובות


bottom of page