top of page

Inzegening van de vrouw / vragen en antwoorden

Stephen Bohr

De afgelopen tijd heeft de beweging voor inzegening van de vrouw steeds meer voeten aan de grond gekregen. Kan inzegening van de vrouw voor het ambt van ouderling of predikant Bijbels worden onderbouwd? Pastor Stephen Bohr geeft vanuit de Bijbel op basis van een 40-tal stellingen een antwoord.

bottom of page