top of page

Inzegening van de vrouw en de rebellie van Korach

Mike McCaffrey

In deze presentatie onderzoekt Mike McCaffrey de belangrijke parallellen tussen de opstand van Korach en de poging om de inzegening van de vrouw in de ZDA kerk te introduceren. U zou kunnen denken: ‘dat heb ik eerder gehoord’ maar dit is een zeer krachtige presentatie die niet alleen gaat over deze kwestie maar ook over hoe God ons bedoeld heeft te zijn. Is er een diepere overeenkomst tussen deze twee bewegingen (Korachs rebellie en de inzegening van de vrouw). En: wat is de betekenis van de staf van Aäron? De geschiedenis van de opstand van Dathan en Abiram wordt herhaald en zal worden herhaald in de eindtijd. Wie zal staan aan de zijde van de Heer?

bottom of page