top of page

Descend into Darkness, deel 1

Light Unshackled

Light Unshackled is een film-essay in 4 delen, een documentaire op locatie over de protestantse reformatie. Het bevat prachtig materiaal en krachtige verhalen over de helden van de protestantse reformatie die de loop van de geschiedenis voor altijd hebben veranderd. We reizen door 11 landen om deze inspirerende verhalen te delen.
Deel 1 is een inleiding en begint met de bekering van Paulus en gaat verder met de geschiedenis van Nero tot aan de Middeleeuwen en de Reformatie.

bottom of page