top of page

De christologie van Ellen White van mythes ontdaan

Larry Kirkpatrick

In deze video wordt gekeken naar het adventistische standpunt over de natuur van Christus vanaf de begintijd van het adventisme tot de 1950-er jaren. Hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste informatie die we halen uit de Bijbel en de geschriften van Ellen White. In het bijzonder wordt de prive-brief uit 1895 behandeld die Ellen White schreef aan een zekere heer William Baker. Deze brief leidde in de 1950-er jaren tot veel verwarring. Zelfs zo veel dat het de leer van de adventkerk over de natuur van Christus veranderde. Bij bestudering van de Bijbel en de geschriften van Ellen White blijkt echter dat de brief aan Baker geheel overeenkomt met haar andere geschriften. Door met name het verkeerd interpreteren van de hermeneutiek door de auteurs van Questions on Doctrine in 1957 werkt deze verwarring door tot in de huidige tijd.

bottom of page