top of page

De macht van de muziek: Charismatiek, mystiek en oekumene (deel 2)

Gerhard Erbes

In deze presentatie wordt de ontwikkeling besproken van de muziek in de christelijke kerken in historisch perspectief. Sinds het begin van de vorige eeuw is er een ontwik-keling gaande waarbij het zingen van hymnen langzaam is vervangen door charismatische muziek. Welke uitwerking heeft de charismatische muziek op onze identiteit? Is de invloed van muziek op de luisteraar neutraal?

De vraag van gelovige discipelen van Jezus is niet of wij muziek willen horen maar welke soort muziek wij toestaan in de archieven van onze herinnering bewaard te blijven. Want de macht van de muziek zal ons karakter onvermijdelijk beïnvloeden.

bottom of page