Deel 4 | Het tij verandert | Seizoen 1

Tijdens de synode van Whitby in 664 A.D. werden er cruciale besluiten genomen die van grote invloed zouden zijn op de toekomst van het christendom op de Britse eilanden. Het getij zou zich afkeren van het Keltische christendom. Het belangrijkste discussiepunt was
wanneer Pasen moest worden gehouden. De koning en het volk besloten zich aan te passen aan de veronderstelde superioriteit van het pauselijke Pasen om zo de kerk in Engeland aan te sluiten bij het pausdom een verschuiving van haar oorspronkelijke wortels.