5. Het uur van Gods oordeel

In deze lezing wordt gesproken over het oordeel. Wat gebeurt er als wij allemaal sterven? Wat gebeurt er met de identiteit of het karakter dat wij gevormd hebben in ons leven? In de Bijbel wordt gesproken over ‘boek’ en boeken’: wat betekenen deze woorden? Als het oordeel in de hemel is, vóór de wederkomst van Jezus hoe kan iedereen dan voor de grote rechterstoel van Christus verschijnen? Denkt u dat Jezus zich na Zijn opstanding alles herinnerde wat er gebeurd was toen Hij nog leefde, vóór Zijn dood? Hij herinnerde zich alles. Omdat, toen God Jezus Zijn geest teruggaf, Hij niet alleen het vermogen om te ademen teruggaf of de activerende kracht. Hij gaf Hem ook Zijn levensverslag terug dat God bewaard had.