3. De Gruwel van de Verwoesting

Hierin wordt uitleg gegeven waaruit de gruwel der verwoesting bestond.