3 Engelen over Amsterdam - De Grote Strijd in Nederland

Zoals een aantal van jullie weten, waren wij met een groep van 15 mensen in Amsterdam bij de World Wide Demonstration op 15 mei, een demonstratie tegen de coronamaatregelen. We waren daar niet om te demonstreren, maar om daar boeken en flyers uit te delen.

De dag van te voren kregen we de levering binnen van de Grote Strijden die waren besteld. Alles in de bus. De volgende ochtend vroeg in de morgen samen een ochtendwijding met gebed en onze trip ging rond 8 uur naar Amsterdam.

We hadden zo'n 3000 boeken mee, waarvan wij deze dag 2600 boeken hebben uitgedeeld. De mensen daar waren zo open voor het boek, maar ook open in onze gesprekken. We hebben met veel mensen ook kunnen praten over het geloof. Zelfs 1 van ons team was uiteindelijk aan het prediken tegen een groep van ±20 man. Toen de vrijheidsmars begon, stonden we met een aantal mensen aan het begin van de mars en konden we zo de mensen die langs kwamen boeken geven. Nadat ze weg waren, pakten wij onze karretjes weer in en zorgden we dat we klaar stonden bij het punt waar hun mars weer zou eindigen. De mensen pakten de boeken uit onze handen. En op het eind nogmaals gesprekken met verschillende mensen gehad.

Het weerbericht hadden we natuurlijk van te voren gecheckt en dit was niet zo veelbelovend. Het zou de hele dag gaan regenen. Maar wauw, we hebben er natuurlijk voor gebeden, en de hele dag was het droog! Tot dat iedereen in de auto zat om naar huis te gaan, kwam de regen met bakken uit de hemel vallen. Amen!

“Zij die de kennis van de waarheid verspreiden, verspreiden kostbaar licht dat sommige zielen zullen aanvaarden. In het koninkrijk van God zal de vrucht van hun arbeid gezien worden.” {HS 189}

“Het is waar dat sommigen die boeken kopen(of krijgen) ze op de plank leggen of op de salontafel zetten en er zelden in kijken. Toch heeft God een zorg voor Zijn waarheid, en de tijd zal komen dat deze boeken gezocht en gelezen zullen worden. Ziekte of ongeluk kunnen het huis binnendringen, en door de waarheid in de boeken zendt God aan verontruste harten vrede, hoop en rust. Zijn liefde wordt aan hen geopenbaard, en zij begrijpen de kostbaarheid van de vergeving van hun zonden. Zo werkt de Heer samen met Zijn zelfverloochenende werkers.” -Testimonies for the Church 6:313, 314 (1900).

De boeken liggen nu in het huis van deze mensen. Wilt u ook voor deze mensen blijven bidden, dat de waarheid tot hun mag komen?

Wilt u op de hoogte blijven van deze acties? Of wilt u ook mee doen of zelf iets beginnen? Laat het dan weten, of kom in de Telegram groep waar we meer met elkaar contact willen hebben. Via deze link komt u in de telegram groep: https://t.me/joinchat/LJIbQL4ZYp5jZjVk

Deze groep is tot het leven gekomen om samen missie-activiteiten te coördineren, elkaar te helpen en te stimuleren om missiewerk te doen, ervaringen uit te delen, ideeën genereren over het verspreiden van het evangelie en elkaar te ondersteunen en bemoedigen.

Het verspreiden van zoveel boeken kost natuurlijk geld. Om dit werk te kunnen doen, zijn wij afhankelijk van donaties. Als u ons wilt steunen om meer boeken te verspreiden, dan kunt u een bedrag naar eigen weten overmaken. Meer info op: www.lightchanneltv.org/donaties