22. De drie fasen van het oordeel

In deze studie zien we dat het doel van de drie fasen van het oordeel is om voor het hele universum duidelijk te maken hoe God het zondeprobleem oplost: van het oordeel dat nu plaatsvindt, via het millennium tot het eeuwigdurende koninkrijk van God. Het doel van de heiligdomsdienst is te laten zien dat God gelijk had zoals Hij met zonde omging en het oordeel heeft als doel Gods karakter voor het universum te rechtvaardigen.