18. De Manna-test

God gaf iets extra's dat Hij in de ark van het verbond zette om de sabbat te benadrukken en te onderstrepen dat het een test is en uiterst belangrijk: het manna. Het manna benadrukt en onderstreept de sabbat. Het volk Israel ontving dagelijks voedsel in de vorm van manna. Wat betekent manna? Vlees: van Jezus dat niet ontbindt op sabbat. Jezus stierf op vrijdag, exact op 15 uur ‘s middags, rustte op sabbat en stond op zondag op. Via het manna leert God de sabbatsviering ter ere van de verlossing. Ook op de nieuwe aarde zal de sabbat worden gehouden.