top of page

11. Het beest uit de aarde

Waarvoor staat het tweede beest in Openbaring 13? Dit beest komt niet op uit de zee, maar uit de aarde. Dit tweede beest uit de aarde zal een beeld maken van het eerste beest. Het gaat de hele wereld opdragen om het eerste beest te aanbidden. Dit tweede beest zal iedereen op aarde bevelen om het merkteken van het beest te ontvangen. In deze lezing bestuderen wij ook iets van de heling van die dodelijke wond.

bottom of page