top of page

1. Zijn weg is in het Heiligdom

Deze presentatie van Pastor Bohr geeft een inleiding in de heiligdomsserie. Het behandelt de diverse aardse heiligdommen waarvan in de Bijbel melding wordt gemaakt. Daarnaast wordt ook de functie en het doel van het heiligdom aangegeven. Uit welke onderdelen bestaat het heiligdom, welke elementen bevat het heiligdom? Verschillende voorbeelden worden gegeven waarom het heiligdom zo belangrijk is om de Schrift beter te begrijpen, het heiligdom dat ook het leven van Jezus volgt, het heiligdom dat de leerstellingen van de Bijbel verklaart.

bottom of page