top of page

1. Een boodschap ontketend

Bezoek de dieptes van de Mamertijnse gevangenis en de fantastische monumenten van het oude Rome met Pastor Finley, terwijl hij één van de grote mysteries uit de geschiedenis verkent. Hoe kon het dat de personen met de minste politieke macht of sociale status--degenen die vastzaten in de kerkers of vluchtten naar de catacombes--sterker bleken te zijn dan alle macht en kracht van de keizers? Het antwoord laat ons zien hoe de wereld herbouwd kan worden door genade.

bottom of page