OVER ONS

Lightchanneltv Nederland is een media-project in Nederland. Het wordt bestuurd door een onafhankelijk beheerde stichting, een non-profit organisatie die zich inzet voor de verspreiding van de 3-engelenboodschap over het gehele Nederlands sprekende taalgebied inclusief de gebieden op de Antillen en Suriname. Het kanaal wordt onafhankelijk van kerkelijke instellingen beheerd, maar staat volledig achter de missie van de Zevende-dags Adventisten en produceert en publiceert evangelisatie media gericht op de verkondiging van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus.

CONTACT
MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© Copyright 2018. All Rights Reserved

Zullen miljoenen christenen op een dag plotseling verdwijnen? Een nauwkeurig onderzoek van de theorie van de geheime opname die de basis vormt van de Left Behind fantasie, openbaart dat de Bijbel nooit spreekt over een geheime wederkomst van Christus. De schrijvers onderzoeken de geschiedenis van Cyrus Scofield, uitgever van de beroemde Scofield Reference Bible en tonen aan hoe de theorie van de geheime opname voortkwam uit extatische visioenen en uitingen in Schotland rond 1830.

Maar wat leert de Bijbel werkelijk over de tijd van het einde? Een zorgvuldige analyse van Openbaring doet vermoeden dat de Tweede Komst voorafgegaan zal worden door een wereldwijde coalitie van gerespecteerde godsdienstige organisaties die de wereld zullen leiden naar een overweldigende misleiding.

 

De schrijvers worstelen met vragen als: – Is er een mysterieuze “kloof” in de 70 weken profetie van Daniël 9? – Waren de beloften aan Israël voorwaardelijk? – Hoe zullen de laatste gebeurtenissen plaatsvinden in Amerika? – Wie is de antichrist?

 

De toekomst zal niet plezierig zijn voor mensen die niet geïnformeerd zijn. Door het laten zien van het opzettelijk wegmoffelen van de Bijbelse leer ten aanzien van de laatste gebeurtenissen en de wederkomst van Jezus, zal dit boek de lezer een werkbaar begrip geven van Bijbelse profetie.

De Terugkeer

€ 4,95Prijs
    0