top of page

Psalm 91 - Gods bescherming in gevaren

Bijgewerkt op: 15 mrt. 2020

Psalm 91

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

2. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

mijn God, op Wie ik vertrouw!


3. Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,

van de zeer verderfelijke pest.

4. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

Zijn trouw is een schild en een pantser.


5. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,

voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

6. voor de pest, die in het donker rondgaat,

voor het verderf dat midden op de dag verwoest.


7. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde

en tienduizend aan uw rechterhand –

bij u zal het onheil niet komen.

8. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,

u zult de vergelding aan de goddelozen zien.


9. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

10. Geen onheil zal u overkomen,

geen plaag zal uw tent naderen.


11. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven

dat zij u bewaren op al uw wegen.

12. Zij zullen u op de handen dragen,

zodat u uw voet aan geen steen stoot.

13. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen,

u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.


14. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;

Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

15. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,

in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,

Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

16. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,

Ik zal hem Mijn heil doen zien.


Link werkt voor een onbepaalde tijd niet, we hopen dat deze link snel weer werkt .

Of download de app op uw telefoon:


Of mail naar info@lightchanneltv.org om de mp3 te krijgen van dit liedje.


Leer deze bijbeltekst als scripture song:

95 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page