top of page

LEER BIJBELTEKSTEN UIT HET HOOFD

We moeten meerdere keren per dag kostbare, gouden ogenblikken doorbrengen met gebed en Bijbelstudie. Al is het maar het uit het hoofd leren van een Bijbeltekst. Dan heeft onze ziel geestelijk leven. – Testimonies to the Church vol. 4 - p.459

Gelijkvormigheid aan Christus

Paulus schreef: “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.” (2 Korinthe 3:18) Als we veranderd zouden worden in Christus gelijkenis, moeten we steeds naar Hem op zien. Dit gebeurt door het woord. “… de HEERE openbaarde Zich aan Samuel in Silo door het woord van de HEERE.” (1 Samuel 3:21) Het memoriseren van de bijbel heeft tot gevolg dat onze blik op Jezus vaster en duidelijker wordt.


Dagelijkse triomf over zonde

Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord… Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” (Psalm 119:9,11)


Er zal een tijd komen, waarin veel mensen het zonder het geschreven Woord moeten doen. Maar als dit Woord in ons geheugen staat gegrift, dan kan niemand het ons afnemen. – 20 Manuscript Releases p.64

Dagelijkse triomf over satan

Toen Jezus in de woestijn door Satan werd verzocht, reciteerde hij de Schrift uit zijn hoofd en zette Satan op de vlucht (Matteüs 4: 1–11).


Bouw een muur van Bijbelteksten om je heen. Je zult ontdekken, dat de wereld die niet omver kan halen. Leer de Bijbel uit je hoofd. En als de satan met zijn verzoekingen komt, dien hem dan van repliek met “Er staat geschreven” (Mattheüs 4: 4, 7, 10) Zo reageerde onze Heer op de verzoekingen van de satan, en weerstond ze. – RH 10 april 1888.


 

Aantal tips om bijbelteksten uit je hoofd te leren:

Door bijbel liedjes - Scripture Singer

Op je telefoon met een app: Remember Me en Bible Memory


1. Kies een Bijbel vers die op je hart ligt en dat jou op dit moment persoonlijk aanspreekt.

Een bijbelvers dat relevant is voor wat je doormaakt, is gemakkelijker te onthouden dan een vers dat spreekt over een onderwerp dat abstract voor je is.


2. Start kort

Kies een kort vers om mee te beginnen ... en maak het nog korter door het in stukjes op te splitsen. Onthoud eerst de eerste vijf woorden in de vers en voeg de volgende vijf toe als je ze hebt opgeschreven. Naarmate je zelfverzekerder wordt, kun je meer woorden, zinnen en zelfs hele verzen toevoegen, maar voeg niets nieuws toe totdat je de vorige woorden goed hebt begrepen.


Hang de kostbare woorden van Jezus op in de zaal van je geheugen. Ze zijn veel meer waard dan zilver en goud. – Testimonies to the Church vol. 6 p.81

3. Schrijf het op.

Schrijf de Bijbel vers dat je uit je hoofd leert op papier. Maar schrijf het niet één keer; schrijf het vaak - vijf of tien keer is een goed begin (en sommige mensen schrijven hun geheugenverzen tot wel 50 keer op!). Het fysiek uitschrijven van de woorden is een uiterst nuttig tactisch geheugenhulpmiddel.


4. Zeg het hardop.

Net zoals het schrijven van een vers kan helpen om het uit het hoofd te leren, is het hardop uitspreken van de woorden een uitstekende manier om ze in je geheugen te branden. Zet bijvoorbeeld een keer die radio uit, tijdens je woon-werkverkeer elke dag naar je werk of school, en in plaats daarvan je geheugenvers hardop voor te lezen!


Neem een zakbijbel mee naar je werk. En benut elke gelegenheid om haar kostbare beloftes uit het hoofd te leren. – Review and Herald - 27 april 1905

5. Verwerk het vers in je gebeden.

Als je bidt, neem dan elementen van de Bijbel vers op in je woorden aan God. Bid dat God je zal helpen de Bijbel vers te begrijpen en toe te passen op je leven. Bid om Gods hulp bij het vastleggen van de Bijbel vers in je hart en geest.


6. Gebruik muziek om te helpen.

Vindt je het veel gemakkelijker om liedjes te onthouden dan gesproken woorden? Probeer de bijbelvers in te stellen op een eenvoudig deuntje (misschien met een lied dat je al goed kent) dat je voor jezelf kunt zingen. (Als dit klinkt als een vreemde suggestie, bedenk dan dat veel beroemde hymnals en liederen bijbelverzen gebruiken als hun teksten en specifiek zijn geschreven als hulpmiddelen voor het onthouden van bijbelvers.)


7. Herhaal, herhaal, herhaal!

Welke strategie je ook volgt bij het onthouden van een bijbelvers, doe het herhaaldelijk. Schrijf het op, spreek het hardop uit, zing het, bid het - maar wat je ook doet, doe het keer op keer totdat het een natuurlijke, reflexieve actie is. Het doel is niet om het terug te brengen tot een hersenloze, herhaalde activiteit, maar om het vers langzaam door herhaling in je geheugen te drukken.


 

Bestudeer het Woord van God. Leer haar kostbare beloften uit het hoofd. Wanneer we het zonder onze Bijbel moeten stellen, zijn we toch nog in het bezit van Gods Woord. – 10 Manuscript Releases p.298
Deze quotes komen uit het boek "Jezus komt" van Ellen White

244 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page