top of page

Het Woord van God


 • De Bijbel: ta biblia betekent in het Grieks “de boeken”: 66 boeken (39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament),

 • Geschreven in een periode van meer dan 1500 jaar (van de 15e eeuw voor Christus tot de 1e eeuw na Christus)

 • Ongeveer 40 auteurs met verschillende achtergronden (bijvoorbeeld herder, priester, schrijver, koning, visser, belastinginner, arts, Farizeeër).

 • Geschreven in 3 talen (Hebreeuws en kleine gedeelten in het Aramees voor het Oude Testament, Grieks voor het Nieuwe Testament) en op 3 continenten (Azië, Afrika en Europa).

Wat zegt de Bijbel over zichzelf?

2 Timoteüs 3:15-17

 • Het beweert door God geïnspireerd te zijn: in het oorspronkelijke Grieks betekent theopneustos letterlijk ‘God ademde”.

 • De Bijbel kan ons niet alleen redden, maar openbaart de Heiland, Jezus Christus.

Hoe werd de Bijbel geïnspireerd?

2 Petrus 1:21

 • De Schrift kwam rechtstreeks van God, maar Hij gebruikte heilige mannen als Zijn medewerkers inspirerend door de Heilige Geest.

 • Interne consistentie: bewijs van de Bijbelse inspiratie. Ondanks het feit dat de auteurs uit verschillende achtergronden kwamen, in verschillende tijden leefden en in de meeste gevallen hebben ze elkaar nooit ontmoet, de Bijbel spreekt zichzelf nooit tegen.

 • De Bijbel werd niet gedicteerd door God; elke auteur drukte zich uit volgens de zijne persoonlijkheid en cultuur. Maar aangezien God de schepper is van de Bijbel, zijn de gedachten uitgedrukt zijn geen menselijke meningen, maar weerspiegelen Gods wil.

Hoe definieerde Jezus het Woord van God?

Johannes 17:17

 • Het Woord van God is waarheid: de Bijbel openbaart de waarheid over wie God is en over Zijn plan voor de mensheid.

 • De gedachten in de Bijbel zijn zuiver van menselijke verontreiniging (zie Psalm 12:6); daarom zijn de principes ervan van toepassing op elke leeftijd en elke cultuur.

De Bijbel beantwoordt de diepste vragen van het menselijk hart: oorsprong, betekenis, moraliteit en het lot.

Openbaring 4:11; Jeremia 29:11; 2 Timoteüs 3: 16-17; Openbaring 21: 1-5

 • Herkomst: waar komen we vandaan? De Bijbel leert dat we niet het resultaat zijn van het lot en bestaan ​​niet toevallig. God wilde en plande ons leven. Mens zijn betekent dat we een prachtig schepsel zijn, geschapen naar het beeld van God (zie Genesis 1: 26-27, Psalm 139: 13- 14).

 • Betekenis: wat is het doel van het leven? De Bijbel leert dat er een doel zit achter ons bestaan: God heeft een plan voor je leven en Hij wil dat je het ontdekt en leeft.

 • Moraliteit: hoe moeten we leven? Het Woord van God staat vol met instructies over Gods wil voor Zijne schepselen en geeft ons onderscheidingsvermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

 • Lot: waar gaan we heen? De Bijbel bevat veel profetieën die spreken over de tijden waarin we leven. De geschiedenis is geen chaotische opeenvolging van gebeurtenissen, maar het beweegt naar een specifieke bestemming. God heeft beloofd een einde te maken aan deze wereld van lijden en geeft ons de kans om voor eeuwig in een perfecte wereld te leven.

Waarom is het belangrijk om de Bijbel te lezen en te bestuderen?

Matteüs 4:4

 • Jezus vergeleek het Woord van God met brood; zoals voedsel essentieel is voor ons lichaam, zo is ook de Bijbel essentieel voor onze geest.

 • Om lichamelijk in goede gezondheid te verkeren, moeten we eten, en als we geestelijk sterk willen zijn, moeten we ons voeden met Gods Woord. Je mag eten en fysiek leven hebben, maar je kunt geen geestelijk leven hebben, dat is leven in de meest ware zin, zonder het Woord van God.

Wat zijn enkele voordelen van het lezen van de Bijbel?

Psalm 119:9, 11, 28, 50, 97-99, 105, 130, 162, 169

 • Het Woord van God lezen en bestuderen maakt je leven zuiver (vs. 9), geeft kracht om weerstand te bieden tegen verleiding en beproevingen (vers 11, 28), troost bij pijn (vers 50), intelligentie en geestelijk inzicht (v. 97-99, 130, 169), geeft leiding bij je beslissingen (v. 105) en geeft vreugde aan het hart (v. 162).

Welke ervaring hadden bijbelschrijvers met het Woord van God?

Psalm 119:72, 103, 140, 148, 162; Jeremia 15:16

 • Abraham Lincoln zei: “Ik geloof dat de Bijbel het beste geschenk is dat God ooit aan de mens heeft gegeven. Al het goede van de Heiland van de wereld wordt ons via dit boek gecommuniceerd ”.

 • In de Bijbel kunnen we de ervaring lezen die mannen en vrouwen, zoals wij, hadden met God en Zijn Woord. Hun ervaring kan de jouwe worden. Zelfs als je vandaag niet geniet van het lezen van de Bijbel, het zal je vreugde worden als je ervoor kiest om het te behandelen zoals het werkelijk is: je grootste behoefte.


Wat zegt de Bijbel over Gods gevoelens voor jou?

Jesaja 43:1, 4; Jesaja 54:10

 • De Bijbel zegt dat "God liefde is" (1 Johannes 4: 8); liefde kan niet bestaan ​​zonder communicatie, zowel fysiek als verbaal. Het is normaal om te verwachten dat een God van liefde met zijn schepselen wil communiceren: voor dit doel gaf Hij ons Zijn Woord.

 • Jezus zei dat "de dingen die uit de mond uitgaan, uit het hart komen" (Matteüs 15:18); daarom is het Woord van God een openbaring van Gods hart: van Genesis tot Openbaring vinden we een onthulling van het karakter van God.

 • De Bijbel is een lange liefdesbrief die onze Vader ons schreef. Je hart is het adres waar Hij het naar heeft toegestuurd. Hoe meer je Zijn liefde voor je begrijpt, hoe meer je honger naar Gods Woord zal toenemen.

 • Zelfs als het Woord van God voor de hele mensheid is, is het Gods Woord voor jou persoonlijk: elk woord van aansporing, aanmoediging, troost, vermaning en waarschuwing is bedoeld om je te helpen in de verschillende omstandigheden van het leven.

 • God verlangt naar ons om Hem te kennen zoals Hij werkelijk is en om Zijn liefde te ervaren; als iemand je wil leren kennen, moet hij tijd met je doorbrengen en je vragen hem over jezelf te vertellen. Dus om God te leren kennen, moeten we naar Hem toe en rechtstreeks naar de bron: de Bijbel.

APPEAL

Job 23:12

 • De Bijbel is wat hij beweert te zijn: het Woord van God; zou het dan niet als het belangrijkste boek op aarde moeten worden beschouwd?

 • Als God Zelf met je wilde communiceren, is dat het grootste van alle voorrechten om te weten wat Hij zei: zou je meer willen weten over de Bijbel?

129 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page