top of page

Gezondheid en vrolijkheid

Bijgewerkt op: 8 apr. 2023

- door J. H. Kellogg, MD


Een goed humeur heeft een wonderbaarlijke kracht om zieken te genezen. Salomo zegt: "Een blij hart bevordert de genezing." Spreuken 17:22. Een vrolijk hart en een vrolijk gezicht gaan samen. Een huis dat bewust vrolijkheid bevordert, heeft een krachtige invloed op het welzijn en de gezondheid.


Angst is een deprimerend middel en brengt het systeem naar een niveau waarop het de aanvallen van ziektekiemen niet kan weerstaan, en zij krijgen voet aan de grond en veroorzaken ziekte. Wanneer iemand bang of erg boos wordt, wordt zijn gezicht vaak bleek. Waarom zijn deze emoties zo ziekteverwekkend? Simpelweg omdat ze zo deprimerend zijn dat ze de normale activiteiten van de levensfuncties verstoren, en de kracht van het lichaam om ziekten te weerstaan verminderen.


"Een blij hart bevordert de genezing." Spreuken 17:22.

Aan de andere kant hebben hoop en goede moed het effect dat zij alle levensprocessen verlevendigen, de hartslag versnellen, het verloop van zenuwimpulsen door het lichaam vergroten en ook het verloop van alle vitale functies vergemakkelijken. Hoop en goede moed zijn dus dingen die iedereen zou moeten koesteren. We moeten er werk van maken om zonneschijn te maken. Soms zijn er wolken aan de hemel, maar er is altijd zonneschijn achter de wolken. Wanneer het buiten donker is, is het des te noodzakelijker om binnenin zonneschijn te maken.


Soms zijn er wolken aan de hemel, maar er is altijd zonneschijn achter de wolken.

Wanneer je in een spiegel kijkt, zie je de weerspiegeling van je gezicht, en wanneer je in een kamer komt waar veel spiegels zijn, wordt je gezicht vele malen weerspiegeld. Nu zijn onze gezichten als spiegels; ze weerspiegelen de vreugde of de somberheid die voor hen komt. Stel dat iemand binnenkomt met een zeer droevig gezicht; zijn gezicht werpt een somberheid over ons allen. Een ander komt binnen met een vrolijk gezicht, en hij brengt een invloed teweeg die je voelt in je hart. Iedereen glimlacht als hij zo iemand ontmoet. Sommige mensen hebben we graag in onze buurt, omdat we voelen dat hun aanwezigheid een zegen is. Zulke mensen vinden we in bijna elke gemeenschap, en ze zijn een zegen voor de wereld.Wij moeten net zoveel vrolijke gedachten hebben als dat we denken onze dagelijkse bezigheden. Thuis moeten wij het als een voorrecht en een plicht beschouwen om vrolijkheid te bevorderen. Er zijn velen die door ziekte zo depressief worden dat zij denken dat er geen hoop voor hen is, en zij gaan liggen in de schoot van een oneindige ellende en geven zich over aan lijden en verdriet. Ik wil hen aansporen om omhoog te kijken. En waarom moeten we omhoog kijken? In de eerste plaats is er een Grote Geneesheer die iedere zieke wil genezen. Hij heeft ons gemaakt, zorgt voor ons en woont in ons. Als we ziek zijn, probeert Hij ons te genezen, en doet Hij altijd het beste wat Hij consequent voor ons kan doen.


Je kunt soms in verwarring zijn, en verlangen naar iemand die je vertelt wat je moet doen. Bedenk dat God het einde van het begin kent, en Hij weet wat je moet doen. Als je in nood bent of in nood verkeert, en bereid bent het juiste te doen en je te laten leiden, zal God je in de juiste richting leiden. God werkt door middel van mensen of middelen, maar Hij is het die werkt. De arts geneest u niet; de behandelingen genezen u niet; het is de Goddelijke Macht die door alle werkzame instanties heen werkt, die geneest.


Ik smeek u allen om deze grote Bron van troost en bemoediging vast te houden, en als u zich ontmoedigd en somber voelt, kijk dan omhoog, want er is een grote God die in staat is om voor u alles te doen wat u nodig hebt.


Ik wou dat deze gedachte in ieders geest opkwam - dat God een Vader, een Broeder en een Vriend is. Hij is geen boze God die ons willekeurig straft voor onze zonden door ons verdriet en pijn te bezorgen. Ons lijden is in het algemeen het gevolg van onze eigen wandaden, en God doet alles wat Hij consequent kan om ons van de gevolgen daarvan te genezen, ons te bekeren en te herstellen voor zover wij Hem dat toestaan en met Hem willen samenwerken.

(vertaald van Engels naar het Nederlands)

103 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page