top of page

Gezegend Nieuwjaar!🎊

Op het pad van de gerechtigheid is leven, en de weg in haar spoor voert niet naar de dood. ~ Spreuken 12:28

Weer een levensjaar is voorbij. Een nieuw jaar is weer aangebroken. Wat zal het worden? Wat zal ieder van ons op de vlekkeloze bladzijden schrijven? De manier waarop we elke dag doorbrengen zal hierover beslissen ....


Laten we het nieuwe jaar ingaan met onze harten gereinigd van de bezoedeling van egoïsme en trots. Laat ons elke zondige uitspatting wegdoen, en trachten trouwe, ijverige leerlingen te worden in de school van Christus. Een nieuw jaar opent zijn ongerepte pagina's voor ons. Wat zullen we erop schrijven? ...


Probeer dit jaar te beginnen met juiste bedoelingen en zuivere motieven, als mensen die verantwoording schuldig zijn aan God. Bedenk steeds dat jouw daden dagelijks door de pen van de schrijvende engel in de geschiedenis worden geschreven. Je moet ze opnieuw onder ogen komen wanneer het Oordeel zal plaatsvinden en de boeken geopend zullen worden.


Laat geduld, verdraagzaamheid, vriendelijkheid en liefde een deel van uw bestaan worden; dan zal alles wat zuiver, lieflijk en goed is, rijpen in uw ervaring.

Engelen van God wachten om je de weg van het leven te wijzen.... Besluit nu, aan het begin van het nieuwe jaar, dat je het pad van gerechtigheid zult kiezen, dat je ernstig en waarachtig van hart zult zijn, en dat het leven met je geen vergissing zal blijken. Ga voorwaarts, geleid door de hemelse engelen; wees moedig; wees ondernemend; laat jouw licht schijnen; en moge de woorden van inspiratie op je van toepassing zijn: "Ik schrijf u, (jonge mannen), omdat u de boze hebt overwonnen." 1 Johannes 2:13


Als wij ons verbinden met God, de bron van vrede, licht en waarheid, zal Zijn Geest als een kanaal door ons heen stromen, om allen om ons heen te verfrissen en te zegenen. Dit kan het laatste levensjaar voor ons zijn. Zullen wij het niet met bedachtzame overweging ingaan? Moeten oprechtheid, eerbied en welwillendheid niet ons gedrag tegenover allen kenmerken?


Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. - Filippenzen 4:8

Laat ons niets onthouden van Hem die Zijn kostbare leven gaf voor ons .... Laten wij allen het eigendom dat Hij ons heeft toevertrouwd, aan God wijden. Boven alles, laat ons Hem onszelf geven, een vrijwillig offer.


Mag het begin van dit jaar een tijd zijn die nooit vergeten zal worden - een tijd waarin Christus onder ons zal komen en zeggen: "Vrede zij met u." Johannes 20:19.


Broeders en zusters, ik wens u allen een gelukkig nieuwjaar.


Our High Calling & Lift Him up door Ellen White
148 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page