top of page

Ga weg van de tenten

Walter Veith

Ga weg van de tenten bespreekt enkele ingangen van de theologie van de Koning van het Noorden in het hart van Gods Volk. De kwesties zijn ernstig, omdat deze de omega van de grote afval vormen en er zijn velen van Gods volk die deze afval omarmen. Deze studie is een oproep om afstand te nemen van de theologieën en religieuze praktijken die tegengesteld zijn aan de leer van de adventbeweging. Het is geen oproep om de kerk te verlaten, maar een oproep om afstand te nemen van de ideologieën die zullen leiden tot dezelfde botsing als die plaatsvond tussen Mozes en Korach, Dathan en Abiram.

bottom of page