top of page

Daniël 11

Norman McNulty

Dr. Norman McNulty, arts, legt Daniël 11 op een duidelijke manier uit en wijst erop hoe de Bijbelse profetieën gebruikt om te laten zien wat er in de loop van geschiedenis van de aarde zal gaan plaatsvinden.

bottom of page