top of page

1. Vijf zijn gevallen

Enrique Rosenthal

In dit eerste thema bestuderen we de vijf "koppen" van de profetische reeks uit Openbaring 17. Dit zijn degenen die al gevallen zijn en in het verleden zijn! Deze studie vormt de basis voor het juiste begrip van de laatste 'koppen' van het heden en de toekomst. Wij wensen u Gods zegen wanneer u dit zelf analyseert!

bottom of page