top of page

Het getuigenis van Christopher Hudson

Christopher Hudson

Dit is het getuigenis van Christopher Hudson, beter bekend als The Forerunner, van de Forerunner Chronicles Ministry. Christopher vertelt in zijn getuigenis over zijn jeugd, hoe hij betrokken raakte in de drugshandel, bij fraudezaken, en dergelijke, met als doel zo snel mogelijk rijk te worden. Hij schrijft scripts voor de filmindustrie, die hem op bovennatuurlijke wijze worden ingegeven, waardoor hij veel geld verdient en zijn doel kan bereiken. Uiteindelijk krijgt hij een droom, die zijn leven voorgoed zal veranderen. "Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleen wijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen." Judas 24, 25.

bottom of page