Zijn als Jezus, werken als Jezus

Wat is het werk dat wij moeten voltooien? Dat we het geheimenis van God volbrengen, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Wat is dit voor geheimenis? Jezus wil dat we net zo zijn als Hij. In iedere stap van Zijn leven was Christus een dienstknecht. Wat is onze motivatie? De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij gekomen.