Welke bijbel? Deel 2 | What's Up, Prof? 6

Dit is de zesde aflevering van What's Up, Prof? Aflevering 6 sluit aan op aflevering 5 en gaat weer over Bijbelvertalingen. Maakt het uit of de antichrist uit Griekenland komt of nog moet komen in de toekomst? Maakt het uit dat miljoenen mensen stierven omdat ze geloofden en leerden dat de antichrist uit het vierde beest kwam en het pauselijke systeem was? Maakt het dan uit dat het beest van Openbaring 13 het pauselijke systeem is? Maakt het uit dat dat beest een merkteken heeft dat op de hele mensheid zal worden toegepast? Maakt het iets uit dat God een overblijfsel heeft geroepen 'dat de geboden van God onderhoudt en zich houdt aan het getuigenis van Jezus' om de wereld te waarschuwen tegen het gevaar van het ontvangen van het merkteken van het beest? Moge God ons helpen te beseffen dat het ertoe doet!