Welk een vriend hebben we in Jezus

LIED: What a Friend we have in Jesus