Wat gebeurt er als je sterft? ☠️🔎😴

Heb je je ooit afgevraagd wat er gebeurt als je sterft? De meeste christelijke kerken zullen u niet leren wat de Bijbel hier werkelijk over zegt.

Wat gebeurt er 2 minuten nadat u overlijdt? Is er leven na dood? Is er reïncarnatie? Hoe zit het met karma? Antwoorden zijn te vinden in de Bijbel en ze spreken luid uit deze episode: het graf.

Deze aflevering gaat over de aard van de mens en wat er gebeurt als je sterft. Er zal grote nadruk worden gelegd op de realiteit dat de #dood simpelweg een omgekeerde schepping is. De staat van zijn tijdens de dood is gewoon een onbewuste rust in afwachting van de terugkeer van Jezus.
#sterven

HET GRAF
Hebt u te maken gehad met het verlies van een familielid of een geliefde? Heb je jezelf ooit afgevraagd wat er gebeurt als je sterft? We horen vaak verhalen van mensen die doodservaringen hebben gehad; zij herinneren zich het zien van heldere lichten, visioenen van de hemel, en zelfs het hebben van uittredingservaringen. Er is veel controverse rond het onderwerp leven na de dood. Er zijn een aantal verschillende geloofsovertuigingen die zowel door christenen als niet-christenen worden aangehangen. Sommigen geloven dat je ziel na je dood naar de hemel of de hel gaat. Anderen geloven in reïncarnatie of dat de dood gewoon het einde is. De meest betrouwbare bron die we hebben, de Bijbel, geeft ons een duidelijk antwoord over wat er werkelijk gebeurt na de dood.

Veel van de opvattingen die mensen tegenwoordig over de dood hebben, vinden hun oorsprong in de oude Griekse filosofie, die leert dat de ziel onsterfelijk is - zij kan los van het lichaam leven en een eigen leven leiden. Dit betekent dat wij zelfs na onze dood nog in staat zijn om te denken, te voelen en te communiceren met de mensen op aarde en in de hemel. In tegenstelling hiermee ziet de Bijbel de dood als schepping, alleen in omgekeerde richting. Prediker 12:7: "Dan zal het stof tot de aarde wederkeren zoals het was, en de geest zal wederkeren tot God die haar gegeven heeft." God staat niet toe dat de ziel blijft leven nadat het lichaam is gestorven, in plaats daarvan bewaart Hij hun identiteit in Zijn geest alleen. Hun geest wordt teruggegeven aan God in de vorm van Zijn kracht.

De Bijbel verwijst consequent naar de dood als een #slaap, zelfs Jezus zelf erkent dit in het verslag van Lazarus dat gevonden kan worden in Johannes 11:11-25. God belooft dat er in de hemel geen pijn en lijden meer zal zijn. Als wij getuige zouden zijn van de problemen waarmee onze dierbaren op aarde worden geconfronteerd terwijl wij op hen neerkijken, zou dat dan niet meer pijn dan vreugde brengen? God in Zijn barmhartigheid zou ons liever laten slapen dan ons hulpeloos te laten toekijken hoe onze geliefden hun leven op Aarde voortzetten.

Satan gebruikt deze valse ideeën over de dood om ons te misleiden. Gevallen engelen verschijnen aan ons als boodschappers en doen zich voor als dode vrienden en familieleden om te communiceren met hen die begeleiding van hen zoeken. Veel mensen vinden troost in de wetenschap dat hun dierbaren in de hemel zijn; en zonder het te beseffen luisteren zij naar boze geesten en duivels. De Bijbel voorspelt dat kwade engelen waarschuwingen zullen geven en de toekomst zullen voorspellen - en daarbij betrouwbaar zullen lijken - zodat hun valse leerstellingen worden aanvaard. Deze engelen zullen de naties van de wereld beïnvloeden en hen leiden naar eindtijd gebeurtenissen. Wij moeten onze informatie alleen uit de Bijbel halen. Satan kan alleen diegenen misleiden die toegeven aan zijn verleidingen. Zij die vertrouwen op Gods woord en zich inspannen om de waarheid te volgen, zullen gered worden. Jezus is altijd voor u beschikbaar; alles wat u hoeft te doen is Hem te vragen.