Voeding

Hoe komt het eigenlijk dat wat we eten zo’n invloed heeft op onze levenskwaliteit en op hoe lang we leven? Welke voeding is het beste voor de mens? In deze korte video wordt op deze vragen ingegaan. In deze videoserie worden 8 eenvoudige principes voor een gezonder en langer leven uitgelegd: voeding, water, beweging, zonlicht, matigheid, frisse lucht, rust, vertrouwen en houding. Misschien vraagt u zich af waarom deze principes zo goed voor ons zijn. Wat steekt erachter? In deze korte video’s wordt dit op beknopte wijze uitgelegd door dokter Randy Bivens.