Vijandschap

Gedurende de hele productie van deze nieuwe serie werden de concepten rond deze kwestie van vijandschap op verschillende manieren aan ons onthuld. De oorlog tussen Christus en Satan is een totale oorlog die elke dag plaatsvindt. We zijn zo gewend aan het leven in de wereld dat we nauwelijks merken dat deze controverse bestaat. Maar het bestaat, niet alleen op mondiaal niveau, maar ook in relaties tussen mensen en zelfs in ons eigen hart. We zien vijandschap - een permanente vijandigheid tussen twee partijen - waar we ook kijken. Van de interacties tussen man en vrouw, zus en broer, vriend en vriend, buurman en buurman, vreemdeling en vreemdeling, in het gezin, in de samenleving, tussen landen, overal woedt de vijandschap.

Onze samenleving bestaat uit de beslissingen die op persoonlijk niveau worden genomen. Uit de samenstelling van de maatschappij ervaren we de goedheid of het kwaad van wat de denkwijze van de samenleving kan produceren. En meestal is het pijn en lijden, omdat onze keuzes anderen beïnvloeden ten goede of ten kwade.

De serie Enmity (Vijandschap) gaat over deze oorlog, de oorlog voor elk hart en de oorlog die Satan op mondiaal niveau voert tegen God.

De Enmity-serie is voor iedereen die de moeilijke vragen heeft gesteld: waarom is er lijden en pijn in deze wereld? Wat is mijn doel in dit leven? Waar gaan we naartoe? Hoe zal het eindigen?