Verwacht God nog steeds dat de Sabbat herdacht zal worden? 🤔

Deze presentatie behandelt de sabbatdag zoals gevonden in het vierde gebod. Het zal zijn geschiedenis volgen vanaf de schepping en vervolgens door de geschiedenis van Israël tot in de nieuwtestamentische tijd. Het ziet ook vooruit naar de voordelen voor christenen in deze tijd.

De wereld is God en zijn wegen steeds meer vergeten. Hoe is dat mogelijk? Het antwoord is te vinden in een dag, die Het Authentieke Zegel is. #deSabbat​

HET AUTHENTIEKE ZEGEL
Hebt u zich ooit afgevraagd waarom mensen een zegel op een brief of document zetten? Waar staat het voor?

Een zegel draagt de naam, de titel en het grondgebied van de eigenaar en brengt gezag en eigendom over op de ontvanger van het bericht. In de oudheid werden waszegels vaak gebruikt op contracten of verdragen als een herkenningsteken van autoriteit en echtheid. Wist u dat God een "zegel" gebruikt om zijn volgelingen te identificeren en hen te markeren voor verlossing? Zeker, mensen zullen geen zegel van was op hun voorhoofd krijgen - dus wat is dit zegel?

De Sabbat is een zegel van verbintenis en relatie. Door de Sabbat in acht te nemen, laten Gods volgelingen zien dat zij bij Hem horen. Dus, hoe moet je de Sabbat vieren en wanneer is het?

Mensen zijn de enige geschapen wezens die goed van kwaad kunnen onderscheiden en het deel van onze hersenen dat die keuzes maakt is onze prefrontale cortex die achter ons voorhoofd zit. Wanneer wij ervoor kiezen om "de Sabbatdag te gedenken" zoals het in het vierde van de tien geboden staat, kiezen wij ervoor om door God "verzegeld" te worden. De Sabbat bestaat om ons eraan te herinneren wie God is. Hij is Schepper van hemel en aarde.

God zei door de profeet Ezechiël "Ik gaf hun mijn sabbatten als een teken tussen ons, opdat zij zouden weten dat Ik, de Here, hen heilig gemaakt heb" (Ezechiël 20:12​). God wil ons eraan herinneren dat Hij onze Schepper en Verlosser is.

God schiep de mensen op de zesde dag van de schepping - vrijdag. De volgende dag - sabbat - rustte Hij uit, zegende Hij die en maakte Hij die heilig. God wil kostbare tijd doorbrengen met de schepping die Hij naar Zijn beeld heeft gemaakt. Dit betekent dat Hij tijd met jou wil doorbrengen.

Wist je dat de Sabbat al bestaat sinds de allereerste week van de schepping en dat het niet bedoeld was voor slechts een selecte groep mensen? God schiep de Sabbat met de bedoeling om tijd door te brengen met alle mensen. De sabbat bestond al lang voordat God de geboden aan Mozes gaf op de berg Sinaï; Paulus en de christelijke heidenen hielden de sabbat nog steeds heilig lang nadat Jezus aan het kruis was gestorven.

Toen God de dagen van de week schiep, werd elke periode van 24 uur gemarkeerd door de omwenteling van de aarde. Het nachtgedeelte ging vooraf aan het daggedeelte, wat betekent dat zonsondergang het eerste deel van een nieuwe dag is. Elke dag van de week begint met het avondgedeelte bij zonsondergang. Het is dus logisch dat de sabbat vrijdagavond bij zonsondergang zou beginnen en zou voortduren tot zaterdagavond bij zonsondergang.

Wat kan God nog meer doen om de bestendigheid en het belang van Zijn heilige Sabbatdag te benadrukken? Hij sprak het met Zijn stem, schreef het met Zijn vinger, en zond Zijn eigen geliefde Zoon Jezus als ons voorbeeld om naar te leven. De discipelen leerden het en Gods gelovigen zullen het op de Nieuwe Aarde tot in alle eeuwigheid houden.

Als de Schepper van het universum je vraagt om iets te doen, is het logisch om Zijn aanwijzingen te volgen. Denkt u niet? Vooral als Zijn motief om tijd met ons door te brengen liefde is.