Trump, Noord Korea, jezuiten en de misbruik van romeinen 13

Als religieuze leiders de staat beïnvloeden waarbij ze de Bijbel citeren om oorlogen te rechtvaardigen en mensen te onderdrukken, kunnen we weten dat de laatste gebeurtenissen van de Bijbelse profetie zich voltrekken. En dat Jezus spoedig komt om het onderzoekend oordeel in de hemel af te sluiten. Hij zal daarbij ieder mens zijn loon geven naar zijn werken. In deze studie kijken we naar het 13de hoofdstuk van de brief aan de Romeinen en het enorme misbruik dat daarvan is gemaakt in het verleden, het heden en de toekomst.