Shh... Zal de wederkomst een geheim zijn? Ontdek de waarheid 🤯

De #wederkomst van Jezus zal de ultieme reddingsmissie zijn. Maar zal Hij Zijn volgelingen in het geheim meenemen of zal elk oog Hem kunnen zien? Dit zal een diepgaande studie zijn naar de manier van de tweede komst van Jezus, rechtstreeks gehaald uit de #Bijbel.

Nu deze wereld schijnbaar uit de hand loopt in de richting van een zekere ondergang, is er dan enige hoop? Hoe zullen we overleven? De Bijbel zal onze ogen openen voor een plan om de hele mensheid te redden.

DE REDDING
Lijkt het soms alsof de wereld uit de hand loopt? Heb je ooit het gevoel dat het einde van de wereld nabij is? Het goede nieuws is dat je te midden van alle chaos erop kunt vertrouwen dat God een persoonlijk reddingsplan voor je heeft. Dit plan is niemand minder dan de tweede komst van Jezus Christus!

Waarom zouden we moeten leren over hoe Jezus' tweede komst eruit zal zien? Ongeveer 2000 jaar geleden waren de inwoners van Jeruzalem verbijsterd en onvoorbereid omdat Jezus' eerste komst niet aan hun verwachtingen voldeed. In plaats van te komen als een glorieuze overwinnaar, kwam Jezus nederig als een kleine baby, geboren in een arm gezin. In tegenstelling tot Jezus' eerste komst, zul je niet hoeven te wachten om het nieuws van Zijn tweede komst te horen - het zal onmogelijk zijn om te missen! Toch, ook al zal de wederkomst van Jezus zichtbaar zijn voor ieder oog en hoorbaar voor ieder oor, het maakt alle verschil om te weten hoe Hij zal wederkomen.

De Bijbel verklaart dat bij Jezus' tweede komst, "... ieder oog Hem zal zien . . ." (Openbaring 1:7). Zijn tweede komst zal geen mysterieuze gebeurtenis in een woestijn zijn of een geheime vervoering. Hoewel sommigen zeggen dat Jezus' tweede komst geheim zal zijn, waarschuwt de Bijbel ons van tevoren tegen die gedachte. In Lukas 17:23 vertelt Jezus ons dat op een dag mensen valselijk zullen zeggen "...'Kijk hier!' of 'Kijk daar!' ...", maar we moeten hen niet volgen. Dit is omdat elke persoon die beweert de tweede komst van Jezus te vervullen, maar privé met een groep of een individu samenkomt, slechts een imitatie is. Zoals de bliksem uit alle hoeken van de hemel zichtbaar is, zo zal Zijn komst uit alle richtingen zichtbaar zijn (Lucas 17:24). En verwacht ook niet om Jezus door de straten van New York of Tokio te zien lopen. Wanneer Jezus terugkeert, zullen de rechtvaardigen "... Hem ontmoeten in de lucht." (1 Tessalonicenzen 4:17)! Tenslotte herinnert Jezus ons eraan dat we altijd voorbereid moeten zijn, omdat niemand de precieze tijd van Zijn komst kent (Mattheüs 24:36).

De tweede komst van Jezus zal het hoogtepunt zijn van de geschiedenis van de aarde. Hij zal Zijn volgelingen redden van dood, pijn en ziekte. Zij die gestorven zijn in navolging van Jezus zullen levend uit het graf komen met nieuwe, onverwoestbare lichamen. De lichamen van Zijn trouwe volgelingen zullen onmiddellijk worden veranderd, zo snel als het ". . het twinkelen van een oog . . ." (1 Korintiërs 15:51-52). Vandaag is de dag om te kiezen Hem te volgen, want ". . . nu is de dag van de verlossing." (2 Korintiërs 6:2). Je eeuwige bestemming hangt af van de keuzes die je maakt.

In Johannes 14:2, 3 beloofde Jezus: "... Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En als Ik heenga en u een plaats bereid, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat waar Ik ben, ook gij zult zijn". Jezus heeft voor ons een prachtig huis in de hemel bereid, zo prachtig dat niemand ten volle kan bevatten hoe heerlijk het zal zijn (1 Korintiërs 2:9). De beste manier om daar achter te komen is door klaar te staan om Hem te ontmoeten als Hij komt!